Hjem > Aktuelt > Nyheder > Regionale møder for AMR

Regionale møder for AMR

20. juni 2022
Kom og få inspiration til dit arbejdsmiljøarbejde på en af de fem regionale møder, som Ergoterapeutforeningen afholder i samarbejde med Danske Fysioterapeuter i september måned 2022.

Ergoterapeutforeningen (ETF) og Danske Fysioterapeuter (D-FYS) afholder igen i år de populære regionale arbejdsmiljømøder for foreningernes arbejdsmiljørepræsentanter i september måned 2022. Se nederst hvor og hvornår vi kommer tæt på dig.

Formål:

Formålet med dagen er at give dig inspiration til dit arbejdsmiljøarbejde. Det skal ske gennem oplæg fra ETFs og D-FYS’s arbejdsmiljøkonsulenter om den nyeste udvikling på arbejdsmiljøområdet. Disse oplæg suppleres med tid til refleksion over oplæggene, samt videndeling deltagerne imellem. Her er formålet, at I inspirerer hinanden til at styrke jeres arbejdsmiljøarbejde, samt udvider jeres netværk.

Indhold:

På dette års regionale AMR-møder har vi valgt at sætte følgende emner på dagsorden:

  • Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og dens tilhørende vejledninger

Bekendtgørelsens fem tilhørende vejledninger forventes alle at være færdige til efteråret 2022. Vi vil præsentere dem for jer på mødet, hvorefter I får mulighed for at drøfte og arbejde videre med dem, således at de kan understøtte jeres arbejdsmiljøarbejde.

  • De reviderede AMO-regler

I april 2022 kommer der nye regler for arbejdsmiljøorganisationen. Vi præsenterer dem for jer og efterfølgende drøfter, hvilken betydning det konkret får for jeres arbejdsmiljøarbejde.

  • Status på OK21-projekter på det offentlige område

Her vil vi bl.a. fortælle om status på de TRIO-uddannelser indenfor psykisk arbejdsmiljø, der skal oprettes gennem Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) til det kommunale og regionale område. Desuden vil vi også give en status på SPARK, Ekspertrådgivningen på det regionale område, det statslige Samarbejdssekretariats nyeste tilbud inden for bæredygtighed m.m.

  • Besøgsteam BFA.

Et nyt besøgsteam med arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA er klar til at inspirere og vejlede en række udvalgte arbejdspladser om arbejdsmiljøudfordringer som krænkende adfærd og ergonomi. Vi fortæller mere om tilbuddet og kriterierne herfor.

Alt det praktiske

De regionale arbejdsmiljømøder afholdes på følgende datoer og steder:

Tilmelding: Tilmeldingsfristen for alle møder er fredag d.12. august 2022. Tilmeldingen sker online på hjemmesiden. Du kan trykke på linket for hvert sted for at tilmelde dig.

Transportudgifter: Det er gratis at deltage. ETF dækker transportudgifter, men ikke tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om ETF’s retningslinjer for refusion af transportudgifter her.

Tjenestefri: HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn.

Spørgsmål?: Har du spørgsmål til de regionale arbejdsmiljømøder, så kontakt ETFs arbejdsmiljøkonsulent Niels Bundgaard på E: nbu@etf.dk eller på tlf.: 5336 4932