Hjem > Aktuelt > Nyheder > Regeringsudspil om det nære sundhedsvæsen

Regeringsudspil om det nære sundhedsvæsen

2. januar 2018
Regeringen har netop offentliggjort sit sundhedsudspil ”Sundhed, hvor du er”, som følger op på anbefalingerne om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I udspillet lægger regeringen op til at skabe en klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner i forhold til at forsyne borgerne med hjælpemidler og behandlingsredskaber i forløb, der går på tværs af sektorer. Hidtil har det ofte givet anledning til tvivlsspørgsmål om, hvem der skal betale. Regeringen vil derfor i foråret 2018 opdatere reglerne om hjælpemidler og behandlingsredskaber, så der ikke opstår tvivl fx i patienternes overgang fra sygehus til kommunale omgivelser.

- Det er vi rigtig glade for, da det er et problem, som vi har påpeget og ønsket gjort noget ved meget længe. Med nye regler kan vi forhåbentlig sikre, at borgerne ikke længere kommer i klemme og i fremtiden hurtigt kan få det, som de har behov for og krav på, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun stiller sig derfor meget gerne til rådighed for arbejdet med at se på organiseringen af området sammen med andre relevante parter.

200 millioner til lægehuse

Med udspillet udmøntes de første 200 millioner kroner i 2018 til at etablere og modernisere læge- og sundhedshuse, hvor flere læger kan gå sammen med andre faggrupper om at tilbyde patienterne en bred pallette af sundhedstilbud.

- Med et sygehusvæsen, hvor der bliver længere og længere til behandlingen på sygehusene, er det den helt rigtig tanke at styrke de lokale læge- og sundhedshuse. Som faggruppe stiller vi os meget gerne til rådighed i de nye læge- og sundhedshuse, så der kan etableres et tværfagligt samarbejde, hvor også specialuddannede sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer indgår, siger Tina Nør Langager.

Hun peger på, at et tværfagligt samarbejde eksempelvis kan forbedre kvaliteten af behandlingen over for KOL-patienterne.

- I udspillet nævnes det direkte, at opfølgningen af KOL-patienterne varierer markant på tværs af lægerne. Det skal der gøres noget ved - ligesom vi skal have gjort noget ved antallet af KOL-patienter, der til stadighed indlægges og genindlægges. Som led i deres behandling kunne de have gavn af ergoterapi i forhold til energisparende principper, siger Tina Nør Langager.

Misbrugsbehandling flyttes til regionerne

I ”Sundhed, hvor du er” foreslår regeringen også at overflytte ansvaret for misbrugsbehandlingen for mennesker med psykiske lidelser fra kommunerne til regionerne. Det er hensigten, at regeringen til foråret præsenterer en model for flytningen af ansvaret.

- Snitfladen på området har været en udfordring, som er blevet diskuteret løbende. I Ergoterapeutforeningen er vi spændte på at se regeringens forslag til en endelig model. Først da kan vi vurdere, om det foreslåede snit er det rigtige, siger Tina Nør Langager.

Læs hele udspillet her (PDF)