Hjem > Aktuelt > Nyheder > Regeringens sundhedsreform offentliggjort

Regeringens sundhedsreform offentliggjort

16. januar 2019
I dag offentliggjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen den længe ventede sundhedsreform. Den indebærer, at det folkevalgte niveau i de fem regioner nedlægges. Regionerne erstattes d. 1. januar 2021 af fem nye administrative sundhedsforvaltninger med egen bestyrelse samt en overordnet national bestyrelse på 11 medlemmer, der skal tage sig af den overordnede planlægning i forhold til blandt andet indkøb og IT.
Foto: Colourbox

Derudover oprettes 21 lokale sundhedsfællesskaber bygget op omkring landets 21 akutsygehuse og med repræsentanter for sygehus, kommunerne og de praktiserende læger, som får til opgave at drive det basale sundhedsvæsen.

- Det er et spændende forslag med de 21 lokale sundhedsfællesskaber, som forhåbentlig kan skabe en bedre sammenhæng for patienterne, når kommuner, sygehus og praktiserende læger skal arbejde sammen. Men det afgørende for mig har aldrig været selve organiseringen. Det er, at der er sammenhæng i den behandling, som borgeren får, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger på, at vi i dag står med åbenlyse problemer, når det gælder kapacitet, personalemangel, kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

- Udspillet berører de problemer. Men det er dog svært at vurdere løsningsforslagenes konsekvens og effekt, som er beskrevet meget overordnet, siger Tina Nør Langager.

Hun er tilfreds med, at det er tanken, at forpligtende nationale kliniske retningslinier og faglige kvalitetsstandarder skal øges.

- De konkrete nationale kliniske retningslinier forpligter og kan være et vigtigt redskab til at øge kvaliteten i ydelserne, siger Tina Nør Langager.

I regeringens udspil lægges op til, at der afsættes seks milliarder kroner i en nærhedsfond i perioden 2020-2025, som skal bruges til at styrke det nære sundhedsvæsen.

- At flere patienter skal behandles i kommunerne, kan være rigtigt, hvis det fagligt og praktisk er muligt, men det kræver naturligvis ekstra finansiering. Det er vigtigt, at de rette faglige miljøer bliver bygget op. Der må ikke flyttes opgaver, før dem, der modtager opgaverne, er parate til det. Det må vi holde regeringen op på, siger Tina Nør Langager.

Patientrettigheder er godt, men kan føre til ulighed

I udspillet styrkes patientrettighederne på en række områder.

- Det lyder besnærende med endnu flere rettigheder til patienterne. Men det er jo kun en fordel for de grupper, der er omfattet af en garanti. Hvis økonomien ikke øges mærkbart til sundhedsvæsenet, så betyder det, at der må overføres penge fra de områder, som ikke har en garanti, til de områder, der har en garanti. Det kan give en utilsigtet ulighed i sundhedsbehandlingen, siger Tina Nør Langager.

Specialiserede socialområde til kommunerne

Som en konsekvens af at regionerne nedlægges, bliver de specialiserede social- og undervisningstilbud flyttet til kommunerne. I den forbindelse vil regeringen gå i dialog med relevante organisationer om, hvordan institutionernes særlige karakter kan fastholdes bedst muligt ved overgangen til nyt ejerskab i kommunerne.

Regeringen vil i den kommende tid også indbyde relevante organisationer for at høre deres synspunkter om det samlede sundhedsudspil.

- Som altid vil vi gå konstruktivt ind i drøftelserne om, hvordan ergoterapeuter bidrager. Jeg har et særligt fokus på forebyggelsesinitiativer og rehabilitering. Patienterne har brug for at få vurderet deres rehabiliteringspotentiale og behov for ergoterapi uanset om de er på akuthospital, ved praktiserende læge eller kommunale sundhedshuse, siger Tina Nør Langager.

Det er hensigten, at regeringen efter dialogen med interesseorganisationerne vil indbyde Folketingets partier til forhandlinger om sundhedsreformen med henblik på at indgå en politisk aftale i foråret 2019.

  • Du kan læse den korte version af sundhedsudspillet her
  • Du kan læse hele udspillet her