Hjem > Aktuelt > Nyheder > Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

26. august 2020
Kommuner inviteres til at ansøge om puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Midlerne er øremærket til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen gennem målrettede forsøg med at udvikle og afprøve nye innovative veje, herunder også veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav.
Foto: Colourbox

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020. Her blev regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. tildeles i én ansøgningsrunde.

Det forventes, at der bevilges midler til minimum 10 projekter. Ansøgte beløb til projekter skal være på minimum 5 mio. kr.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre.

De ansøgte projekter skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Pårørende
  • En værdig død
  • Bekæmpelse af ensomhed.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2020 kl. 12.00.

  • Du kan læse mere her