Hjem > Aktuelt > Nyheder > Pulje til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Pulje til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

21. august 2015
Et bredt felt af forskningsmiljøer kan ansøge satspuljemidler til helhedsorienterede og tværfaglige forskningsprojekter til gavn for mennesker med psykiske lidelser.

I maj 2015 udgav Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold samt Uddannelses- og Forskningsministeriet den nationale strategi 'Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi'

Med afsæt i den nationale strategi udmøntes nu satspuljemidler til forskningsprojekter, der tager afsæt i anbefalinger indeholdt i den nationale strategi. Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der blev afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter.

Du kan læse mere om den nationale strategi, og om hvordan du søger puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Nyheder

Relaterede nyheder