Hjem > Aktuelt > Nyheder > Pulje: Kompetenceløft hos personer, der arbejder med mennesker med demens

Pulje: Kompetenceløft hos personer, der arbejder med mennesker med demens

28. januar 2018
Kommuner, regioner, almen praksis med flere kan igen søge om penge til at uddanne fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kommuner og regioner har de seneste år haft et stigende fokus på at uddanne fagpersonale, så de har en solid viden om demens og kan give den bedst mulige behandling og pleje af mennesker med demens.

Puljen til praksisnært kompetenceløft skal støtte, at medarbejderne får en større viden om demensområdet i både kommuner og regioner. Puljen blev udmeldt første gang i 2017 og udmeldes igen for anden sidste gang.

”Kompetenceløftet er en af de store og centrale satsninger i den nationale demenshandlingsplan. Vi var rigtig glade for den store interesse for puljen i 2017. Vi håber derfor, at mange igen vil gribe muligheden for at søge om penge til projekter, der kan styrke deres medarbejderes kompetencer og viden til gavn for menneskerne med demens og deres pårørende”, siger projektleder Kristian Gribskov.

I puljen kan der søges om støtte til:

  1. Praksisnær læring på alle niveauer i pleje og behandlings indsatsen.
  2. Formel kompetencegivende efter-og videreuddannelse, for eksempel akademi- og diplomuddannelser.

Målgruppen for puljen er fagpersoner, primært personer der arbejder direkte med mennesker med demens. Derudover kan demenskoordinatorer i kommuner og demensnøglepersoner på det regionale niveau også få del i midlerne. Der kan både gives midler til at udvikle kompetencer indenfor basis- eller specialistviden, eller til tværfaglige og eventuelt tværsektorielle forløb.

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 millioner kroner i 2016-2019. Puljen til praksisnært kompetenceløft udgør i alt 139 mio. kr. Heraf blev der i 2017 udmøntet 88,5 mio. kr. til 32 initiativer samt givet penge til demensrejseholdets arbejde. De resterende 47,5 mio. kr. skal nu udmøntes i den aktuelle ansøgningsrunde.

Ansøgningsfristen er 26. marts 2018.

Læs mere information om puljen her