Hjem > Aktuelt > Nyheder > Psykiatrihandlingsplan er nu offentliggjort

Psykiatrihandlingsplan er nu offentliggjort

13. januar 2022
Regeringen lovede ved sin tiltrædelse i 2019, at der skulle laves en 10-års-plan for psykiatrien med forpligtende mål om bl.a. at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden til behandling og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Arbejdet har været udskudt flere gange som følge af coronasituationen, men Sundhedsstyrelsen er nu endelig klar med det faglige oplæg, der skal danne udgangspunkt for de politiske forhandlinger om planen.
- Vi skylder patienterne at løfte psykiatrien op på samme niveau, som det somatiske område. Og jeg synes, at Sundhedsstyrelsens oplæg indeholder nogle fornuftige bud på, hvor man kan tage fat, siger Tina Nør Langager i forbindelse med offentliggørelsen af Sundhedsstyrelsens psykiatriplan. Foto: Colourbox

Etf som en del af Sundhedsstyrelsens følgegruppe

Ergoterapeutforeningen har sammen med en række andre faglige organisationer, patientforeninger m.v. på området bidraget til Sundhedsstyrelsens arbejde. Formand Tina Nør Langager har blandt andet siddet med i Sundhedsstyrelsens følgegruppe til det faglige oplæg. Hun er overordnet glad for det faglige oplæg og har tiltro til, at politikerne har viljen til at sætte handling bag ordene:

- Psykiatrien har alt for længe været underprioriteret. Jeg tror og håber på, at man nu vil benytte muligheden for at gennemføre reelle forbedringer af psykiatrien. Der er ikke brug for flere lappeløsninger, men for en langsigtet plan for området. Vi skylder patienterne at løfte psykiatrien op på samme niveau, som det somatiske område. Og jeg synes, at Sundhedsstyrelsens oplæg indeholder nogle fornuftige bud på, hvor man kan tage fat, siger Tina Nør Langager.

Hun fremhæver blandt andet, at rapporten kommer fint omkring psykiatriens kompleksitet og de mange problemstillinger i borgerforløbene, ligesom anbefalingen om øget kvalitetskrav og krav om ensartethed i de socialpsykiatriske tilbud falder i god jord. Hun understreger dog, at det er helt afgørende for succes, at udfordringen med at fastholde og rekruttere medarbejdere bliver løst.

Specialuddannelse i psykiatri til ergoterapeuter og fysioterapeuter

- Hvis vi ikke får løst udfordringen med manglende personale, får vi ingenting løst, siger Tina Nør Langager og fortsætter:

- Der er få konkrete anbefalinger til at løse denne problematik. Vi er kommet med et konkret forslag, nemlig en specialuddannelse i psykiatri, som vil gøre psykiatrien mere attraktiv, som arbejdsplads. Det håber vi bliver prioriteret i de politiske forhandlinger, siger hun.

Sideløbende med arbejdet med det faglige oplæg til 10-års-planen har Sundhedsstyrelsen hen over efteråret haft nedsat en arbejdsgruppe for at afdække behovet for en specialuddannelse i psykiatri for ergo- og fysioterapeuter, hvor tre repræsentanter fra Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering har deltaget.

I en undersøgelse blandt Ergoterapeutforeningens medlemmer ansat på psykiatriområdet har 80 procent svaret, at en specialuddannelse i psykiatri vil gøre det mere attraktivt for dem at arbejde i psykiatrien. Det har derfor også været en af Ergoterapeutforeningens hovedprioriteter, at en specialuddannelse indgår i det faglige oplæg til 10-års-planen, forklarer Tina Nør Langager:

- Ergoterapeuter spiller en vigtig rolle i både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Men hvis det skal lykkes at løfte psykiatrien, er det vigtigste at der bliver taget hånd om udfordringen med at rekruttere og fastholde de gode medarbejdere og give dem mulighed for at udvikle deres kompetencer. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes os at få fastholdt, at Sundhedsstyrelsen nu også peger på en specialuddannelse for ergo- og fysioterapeuter i deres oplæg. Det har vi arbejdet på i Etf, siger hun og fortsætter:

- Nu er det op til politikerne at tage de næste politiske forhandlinger, og vi har løbende dialog med politikere for at fastholde fokus på, at en specialuddannelse i psykiatri er et rigtig godt og vigtigt skridt til at fastholde og rekruttere ergoterapeuter og fysioterapeuter som en vigtig medarbejderstab i psykiatrien, siger hun

  • Se det faglige oplæg til 10-års-planen for psykiatrien på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her
  • Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her