Hjem > Aktuelt > Nyheder > Produktivitetskommissionen: Hvordan får vi mere velfærd for pengene?

Produktivitetskommissionen: Hvordan får vi mere velfærd for pengene?

6. oktober 2013
Produktivitetskommissionen udgav midt i september sine anbefalinger til, hvordan vi får mere velfærd for pengene. Det danske velfærdssamfund står midt i en krise, der nødvendiggør, at alle ressourcer nytænkes og aktiveres.

En delrapport sætter fokus på styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. Produktivitetskommissionen kommer med en række anbefalinger om tydelig ledelse og motiverende medarbejdere, som må forventes at være blive toneangivende i forventninger til offentlige ledere og medarbejdere. Anbefalingerne omhandler: 

  • Opkvalificering af medarbejdere skal målrettes og anvendes strategisk
    Topledere holdes ansvarlig for at sikre god og tydelig ledelse i deres organisation
  • De offentlige ledere giver deres medarbejdere mulighed for at udøve selvstændige faglige skøn inden for de overordnede rammer
  • Medarbejdernes viden og kompetencer inddrages for at afbureaukratisere og effektivisere den offentlige sektor
  • Opkvalificering af de offentlige ledere fortsætter, men mere større vægt på effektiviserings- og økonomistyringsredskaber
  • Parterne på det offentlige arbejdsmarked arbejder for, at der skabes en tættere kobling mellem medarbejdernes kompetencer, præsentationer og løn  

Læs delrapporten >

Hvor er tilliden os?

Politiken bragte søndag den 15. september et debatindlæg af Gunner Gamborg, hvor han kommenterede Produktivitetskommissionens anbefalinger:

Kommissionen anbefaler, at offentligt ansatte bruger mindre tid på unødig dokumentation af arbejdsprocesser. Det kan jeg kun være enig i, men det er ikke nok. Vi skal have borgeren i centrum.  

Der skal sættes nye standarder for fremtidens samarbejde mellem borgere og medarbejdere. De skal ikke kun iværksættes som organisatoriske og økonomiske tiltag. Det handler ikke kun om tillid til medarbejderne, men også til borgerne.

Fra den kommunale verden er hverdagsrehabilitering et eksempel, hvor borgerne bliver mødt med ressourcetilgang. 

Kommunerne har ikke længere et isoleret fokus på, hvad borgerne ikke kan, men hvilke løsninger man kan finde i fællesskab. Alle har ressourcer!

De kan udnyttes langt bedre end i dag. Brug borgernes!