Hjem > Aktuelt > Nyheder > PRIVATPRAKTISERENDE: Mulighed for støtte fra Arbejdsmiljøpuljen

PRIVATPRAKTISERENDE: Mulighed for støtte fra Arbejdsmiljøpuljen

8. april 2021
Som privatpraktiserende ergoterapeut med virksomhed med under 50 ansatte kan du nu ansøge om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen, der administreres af Arbejdstilsynet.

De indsatsområder, som virksomhederne kan få tilskud til er
 

1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker

2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen

3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

Tildelingen sker efter ”først-til-mølle” princippet.

Baggrund for puljen

Tilskudspuljen er et resultat af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra maj 2019. Der bliver i 2021-2023 afsat ca. 100 mio. kr. til initiativer til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder.

Puljen administreres af Arbejdstilsynet, og uddeles i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 262 af 23. februar 2021 om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder.

Tilskuddet gives ved ansøgning som et forhåndstilsagn, hvorefter virksomheden kan begynde projektet, når tilsagnet er accepteret. Der kan gives tilskud til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet udbetales, når projektet er gennemført og godkendt af Arbejdstilsynet.

Yderligere info

  • Kontakt Arbejdstilsynet eller læs mere på deres hjemmeside her