Hjem > Aktuelt > Nyheder > Praksissammenfatning om information og samtykke

Praksissammenfatning om information og samtykke

7. januar 2015
Der er nu kommet en ny sammenfatning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns (og det tidligere patientklagenævns, red.) afgørelser om information og samtykke. Sammenfatningen omfatter afgørelser, truffet i perioden 1998 til 2014. Selv om ergoterapi og ergoterapeuter ikke er eksplicit nævnt i sammenfatningen, er det vigtigt for ergoterapeuter at have fokus på reglerne om information og samtykke.

Sammenfatningen beskriver blandt andet baggrunden for - og udviklingen af det informerede samtykke, gennemgår regler og nævnets praksis vedrørende kravene til information og samtykke og redegør for reglerne om journalføring af information og samtykke og den praksis for bevisvurdering, nævnet har lagt i disse sager.

Selv om ergoterapi og ergoterapeuter ikke er eksplicit nævnt i sammenfatningen, er det vigtigt for ergoterapeuter at have fokus på reglerne om information og samtykke. Arbejdet med patientklagesagerne viser nemlig, at god og grundig information om behandlingen er et vigtigt element for patienternes tilfredshed. Mange klagesager udspringer af, at patientens forventninger til behandlingen ikke er blevet indfriet, og sammenfatningen konkluderer, at bedre information forud for behandlingen i mange tilfælde kunne have afhjulpet dette.

Sammenfatningen bliver tilgængelig på Patientombuddets hjemmeside, men du kan også finde den her

Relaterede nyheder