Hjem > Aktuelt > Nyheder > Politisk vilje og trepartsforhandlinger skal bane vejen for mere ligeløn

Politisk vilje og trepartsforhandlinger skal bane vejen for mere ligeløn

28. april 2021
Debatten om ligeløn i den offentlige sektor tager til i øjeblikket. Fra flere sider rejses spørgsmål om, hvordan der sikres ligeløn mellem kønnene og der efterlyses trepartsforhandlinger om ligeløn.
Foto: Colourbox

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg udtaler i forbindelse med den aktuelle debat om ligeløn:

”Danmark har et ligelønsproblem blandt andet som følge af, at vi i mange år har haft et kønsopdelt arbejdsmarked. Forhandlingsfællesskabet har gentagne gange forsøgt at adressere ligeløn ved overenskomstforhandlingerne. Men forhandlingerne foregår hver gang i et økonomisk jerngreb, hvor der slet ikke er midler nok til at løse de ligelønsproblemer, vi har.

I Forhandlingsfællesskabet var vi derfor allerede inden OK21 enige om at sætte ligeløn på dagsordenen igen efter OK21, fordi uligelønnen ikke kan løses ved overenskomstforhandlingerne. Der er brug for politisk vilje til at afsætte en betydelig pulje til at løse problemet. Vel og mærke en pulje, som ikke betales af de øvrige offentligt ansatte.

Vi opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at invitere de offentlige parter til trepartsforhandlinger, som er en veletableret del af den danske model til at løse store samfundsmæssige udfordringer som fx ligelønsproblemerne. Trepartsdrøftelserne skal fx give et fælles afsæt for at vurdere omfanget og karakteren af uligeløn og give et økonomisk grundlag for overenskomstparternes efterfølgende aftaleindgåelse.”