Hjem > Aktuelt > Nyheder > Politisk benarbejde giver 13,5 mio. til dysfagi-indsatser for ældre

Politisk benarbejde giver 13,5 mio. til dysfagi-indsatser for ældre

13. november 2017
En stor andel af ældre, som bor i plejebolig, oplever underernæring og vægttab. Etf har i samarbejde med Danske Tandplejere og Kost & Ernæringsforbundet gennem længere tid arbejdet politisk for at få midler afsat til tværfaglige ernærings- og dysfagi-indsatser for ældre. Med satspuljeaftalen bærer det politiske benarbejde nu frugt, da 13, 5 mio. kr. er afsat til formålet.
Med satspuljeaftalen er der afsat 13,5 mio. kr. på ernæringsområdet, hvor ergoterapeuter har en stor rolle med dysfagi-indsatsen over for ældre.

I dag er cirka hver femte af de ældre underernæret. Og cirka tre ud af fire af de ældre, der bor på plejehjem og i plejeboliger, har problemer med at spise, drikke og synke.

Erfaringerne fra de få ernæringsteams, der på nuværende tidspunkt findes i Danmark, er, at et tværfagligt fokus på de ældres ernæringstilstand stopper utilsigtede vægttab og hjælper de ældre med at tage på efter sygdom og indlæggelser. Alligevel er det få kommuner, der har fokus på de ældres ernæringstilstand og gevinsterne ved tværfaglige ernæringsteams.

- Set i lyset af de fakta vi har på ernæringsområdet for ældre og som belyser et behov for en tværfaglig indsats, så er vi naturligvis glæde for, at man har lyttet til de problemstillinger, vi har rejst på området, siger Tina Nør Langager i forbindelse med udmøntningen af midler fra satspuljen til en indsats på ernæringsområdet for ældre og understreger:

- De 13,5 mio. kr. er en god start til et øget fokus på, at dysfagi og underernæring er komplekst og kræver en tværfaglig, målrettet indsats. Mad er livsnødvendigt. Det at spise er en social aktivitet og tæt forbundet med livskvalitet. Der er brug for den tværfaglige viden om dysfagi, tænder og kost på ældreområdet.  

I samarbejdet med de andre faglige organisationer har Etf derfor anbefalet, at de tværfaglige ernæringsteams består af ernæringsfaglige, tandplejere og ergoterapeuter. Her har ergoterapeuter har en særlig stor rolle med at rådgive i forhold til dysfagi, siger Tina Nør Langager, der dog understreger, at midlerne kun dækker ’ toppen af isbjerget’.

- Når 13,5 mio. kr. skal fordeles på 98 kommuner sætter det naturligvis sine begrænsninger, men jeg er dog overbevist om, at effekten af de tværfaglige ernæringsteams og –indsatser vil vise gode resultater og forhåbentlig være med til at bane vejen for en endnu mere målrettet indsats.

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag en ny satspuljeaftale på ældreområdet.