Hjem > Aktuelt > Nyheder > Politisk aftale er indgået

Politisk aftale er indgået

26. juni 2019
Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen blev i nat enig med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om et politisk forståelsespapir, som bliver omdrejningspunktet for den nye regering. Etf-formand Tina Nør Langager glæder sig over flere elementer.
- Sundhed er kernevelfærd for alle – også for mennesker med handicap, siger Tina Nør Langager, der glæder sig over det poltiske forståelsespapir, som Mette Frederiksen har indgået med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Foto: Martin Bubandt

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen blev i nat enige med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om et politisk forståelsespapir med titlen ”Retfærdig retning for Danmark” - et dokument, som bliver omdrejningspunktet for den nye regering. På de i alt 18 sider gennemgås en lang række temaer, hvor de fire partier er nået til enighed om den politiske retning.

I den politiske aftale lægger partierne op til at styrke kvaliteten og forebyggelsen i social- og sundhedsvæsenet, uddanne og ansætte mere sundhedsfagligt personale, forbedre arbejdsforholdene samt sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

- Det glæder jeg mig meget over, da det er den helt rigtige tilgang at investere mere i social- og sundhedsområdet. Jeg hæfter mig især ved, at partierne ønsker at uddanne mere sundhedsfagligt personale og udarbejde en 10-årsplan for psykiatrien, som i den grad trænger til et løft. Vi stiller gerne vores ergoterapeutiske kompetencer til rådighed i udviklingen af sundhedsvæsenet og forventer, at der bliver lyttet til regionernes forslag om en specialuddannelse i psykiatri for ergoterapeuter, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger på, at der - trods den politiske aftales ønske om lighed i sundhed - mangler et politisk fokus på den ulige adgang til private sundhedsydelser, hvor der i dag ikke er offentligt tilskud til ergoterapi, men derimod til fysioterapi.

Til gengæld glæder hun siger over aftalens tanker om at forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Her skal indsatsen være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering.

- Sundhed er kernevelfærd for alle – også for mennesker med handicap, siger Tina Nør Langager.

Bedre arbejdsmiljø og offentlig sektor

I aftalen udtrykkes der ønske om at forbedre arbejdsmiljøet ved at afsætte flere permanente midler til Arbejdstilsynet og til at lede den offentlige sektor på en ny måde. Der skal gøres op med den kortsigtede styring, hvor for meget kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne. Derudover vil den nye regering sammen med de faglige organisationer, de offentlige arbejdsgivere og andre relevante parter drøfte, hvordan der skabes en større grad af tillid til den enkelte medarbejder og institution.

- De udmeldinger kan vi kun bakke op om. Der er brug for mere tillid og der er brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning til Arbejdstilsynet efter årelange nedskæringer, siger Tina Nør Langager.

Satser på børn og uddannelse

Den nye regering vil prioritere børn og uddannelse højt. Folkeskolen er fundamentet for, at alle elever får kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse. Folkeskolen skal også bidrage til at sikre, at børn med funktionsnedsættelser får gode udfoldelsesmuligheder, hedder det i aftalen.

- Det er meget positivt at investere i børn og unge, og i forebyggelse og tidlig indsats, da det betaler sig. Som ergoterapeuter har vi en lang række kompetencer, som i folkeskolen kan bruges til at sikre en fornuftig inklusion. Som faggruppe investerer vi i den enkelte borger, så vedkommende har mulighed for at være en del af fællesskabet, siger Tina Nør Langager.

Hun peger med stor tilfredshed på, at den nye regering på den kommende finanslov vil foreslå at afskaffe omprioriteringsbidraget og dermed stoppe de årlige nedskæringer på uddannelse.

- Det er den helt rigtige retning. Vi skal investere, da viden er vores fremtid. Livslang læring er en forudsætning for et trygt og innovativt samfund, siger Tina Nør Langager.

Du kan læse hele den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten her: Retfærdig retning for Danmark.