Hjem > Aktuelt > Nyheder > Peg på det næste æresmedlem af Etf

Peg på det næste æresmedlem af Etf

7. januar 2022
Ergoterapeutforeningen har på repræsentantskabsmøder tradition for at udpege æresmedlemmer, som er personer der har gjort en særlig indsats for ergoterapi.
Mogens Hørder blev sammen med Åse Brandt udnævnt som æresmedlem af Etf på REP19. Foto: Carsten Bundgaard

Alle medlemmer har nu mulighed for at stille forslag til, hvem de mener skal være Etf's næste æresmedlem. Det er hovedbestyrelsen, der endeligt udpeger æresmedlemmer, som udnævnes på Etf’s repræsentantskabsmøde i november 2022.

Der gælder disse retningslinjer for udpegning af æresmedlemmer:

Ergoterapeutforeningen kan udpege æresmedlemmer af foreningen.

Æresmedlemmer udpeges blandt personer, der har gjort en særlig indsats for ergoterapi. Der lægges vægt på, at kandidaterne har ekstraordinært fokus på styrket forskning eller praksisudvikling.

Medlemskab af foreningen er ikke en betingelse for at komme i betragtning som æresmedlem. 

Æresmedlemmer er kontingentfri og vil modtage Ergoterapeuten på deres hjemadresse. Æresmedlemmer udpeges i begrænset omfang.

Det er Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, der udpeger æresmedlemmer. Alle medlemmer af foreningen kan stille forslag til hovedbestyrelsen om, hvem hovedbestyrelsen kan overveje at udpege som æresmedlem.

Så hvis du har et forslag til udpegning af et eller flere æresmedlemmer, vil vi gerne høre fra dig. Du kan sende dit forslag til os på adressen: etf@etf.dk

Det er selvfølgelig vigtigt, at du begrunder dit forslag, så hovedbestyrelsen kan tage stilling til dit forslag. Vi skal have dit forslag senest den 1. juni 2022.