Hjem > Aktuelt > Nyheder > Peg på det næste æresmedlem af Etf

Peg på det næste æresmedlem af Etf

7. januar 2019
Alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til, hvem de mener skal være Etf's næste æresmedlem. Det er hovedbestyrelsen, der endeligt udpeger æresmedlemmer. Praksis er, at nye udpegninger meddeles på Etf’s repræsentantskabsmøde. Der er repræsentantskabsmøde i november 2019, så der er nu en god anledning til at stille forslag til æresmedlemmer.
Lily Jensen er et af Etf's æresmedlemmer. Hun blev æresmedlem i 2013 sammen med Tove Borg, Jytte Tjørnov, og Ulla Runge. Der udover er også Evald krog og Ingrid Påhlsson æresmedlemmer af Etf. Foto: Sif Meincke

Etf har i øjeblikket 6 æresmedlemmer. De er Ingrid Påhlsson, der blev udnævnt i 2007, Evald Krog, der blev udnævnt i 2010 samt Jytte Tjørnov, Tove Borg, Ulla Runge og Lilly Jensen, der alle blev udnævnt i 2013.

Der gælder disse retningslinjer for udpegning af æresmedlemmer:

Ergoterapeutforeningen kan udpege æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmer udpeges blandt personer, der har gjort en særlig indsats for ergoterapi. Medlemskab af foreningen er ikke en betingelse for at komme i betragtning som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri og vil modtage Ergoterapeuten på deres hjemadresse. Æresmedlemmer udpeges i begrænset omfang. Det er foreningens Hovedbestyrelse, der udpeger æresmedlemmer. Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan stille forslag til Hovedbestyrelsen om, hvem Hovedbestyrelsen kan overveje at udpege som æresmedlem.

Så hvis du har et forslag til udpegning af et eller flere æresmedlemmer, vil vi gerne høre fra dig. Du kan sende dit forslag til os på adressen: etf@etf.dk

Det er selvfølgelig vigtigt, at du begrunder dit forslag, så hovedbestyrelsen kan tage stilling til dit forslag. Vi skal have dit forslag senest den 1. juni 2019.