Hjem > Aktuelt > Nyheder > Opret specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger og bedre botilbud

Opret specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger og bedre botilbud

22. marts 2017
Der bør oprettes specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger til særligt udsatte psykisk syge med alvorligt misbrug. Samtidig bør regeringen tage initiativ til at gennemføre et ambitiøst kvalitetsløft af de kommunale botilbud for psykisk syge.
psykiatri
Nyt politisk udspil på psykiatriområdet. Foto: Colourbox

Det er hovedelementerne i et politisk udspil, som en lang række organisationer, herunder Ergoterapeutforeningen, har præsenteret i dag.

- I forslaget lægger vi vægt på, at sikkerheden for medarbejderne går hånd i hånd med behandlingskvalitet og retssikkerheden for de psykisk syge, siger formand Tina Nør Langager.

Udspillet er udarbejdet til brug for de politikere, der på fredag skal drøfte et nyt forslag til, hvordan der kan skabes tryghed og bedre kvalitet på landets botilbud. Det sker i forlængelse af, at regeringen for nylig måtte trække deres lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger tilbage efter massiv kritik.

Også Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening og FOA har på seneste udarbejdet forslag til, hvordan området kan indrettes bedre.

Fakta

Bag udspillet står følgende organisationer, der både repræsenterer patienter, pårørende og fagfolk:

Dansk Psykiatrisk Selskab, Lægeforeningen, Sind, Bedre Psykiatri, Danske Patienter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne.