Hjem > Aktuelt > Nyheder > Oplever I problemer med krænkende handlinger på din arbejdsplads?

Oplever I problemer med krænkende handlinger på din arbejdsplads?

15. september 2020
Ergoterapeuter oplever også krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at arbejdspladserne har fokus på håndtering og forebyggelse af krænkende handlinger. Der er vejledning og inspiration at hente hos Arbejdstilsynet og BFA. Læs mere her.

Det er muligt at hente vejledning og inspiration i Arbejdstilsynets vejledning ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane” samt i et inspirationshæfte fra BFA Velfærd og Offentlig administration ”STOP Krænkende handlinger af seksuel karakter”.

Hvis I oplever problemer med krænkende handlinger på din arbejdsplads, er I ikke de eneste.

618 ergoterapeuter besvarede spørgsmål om blandt andet mobning, krænkende adfærd og seksuel chikane i en stor FTF-undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i 2017. I alt havde 44 (7%) oplevet mobning, 135 (22%) havde oplevet krænkende adfærd og 22 (4%) havde oplevet seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. Mobning og anden krænkende adfærd kom mest fra kolleger, i ca. 1/3 af tilfældene fra ledere og i mindre omfang fra patienter/borgere/ elever m.fl. Anderledes så det ud med den seksuelle chikane som i 8 ud af 10 tilfælde kom fra patienter/borgere/ elever m.fl. og i de sidste tilfælde fra kolleger. Der var ingen eksempler på seksuel chikane fra ledelsen.

Hvis man er udsat for krænkende handlinger, er det vigtigt at ledelsen, AMR og TR får kendskab til det, så arbejdspladsen kan håndtere den aktuelle situation og iværksætte forebyggende initiativer. Der er god vejledning at hente i AT-vejledningen ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”.

  • Du kan læse AT-vejledningen her

Ud over vejledningen har Arbejdstilsynet en hotline som giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80. Alle kan kontakte hotlinen, både dem som selv oplever krænkende handlinger, men også kolleger eller ledere på arbejdspladser, som er udfordret af krænkende handlinger. Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

Arbejdspladsen kan også finde støtte i et inspirationshæfte fra BFA Velfærd og Offentlig administration, der handler om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter. I hæftet er der samlet en række konkrete værktøjer, der kan hjælpe til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

Inspirationshæftet har titlen ”STOP Krænkende handlinger af seksuel karakter”.

  • Du kan læse inspirationshæftet her