Hjem > Aktuelt > Nyheder > OK21 for statens område er på plads efter lange forhandlinger

OK21 for statens område er på plads efter lange forhandlinger

6. februar 2021
Efter lange forhandlinger har Etf sammen med de andre medlemsorganisationer indgået et forlig for alle ansatte på statens område over de næste tre år.

I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. 

Den samlede ramme for forliget er på 6,75%, og de statsansatte kan se frem til generelle lønforbedringer på 4,42% over tre år. Dermed forventes forliget at medføre en reallønsudvikling over den 3-årige periode.

Aftenens forlig indebærer et gennembrud for vores statslige medlemmer. Det er lykkedes at indgå en aftale om, at alle ergoterapeuter i staten nu bliver omfattet af AC’s fællesoverenskomst.

Det medfører blandt andet en lønfremgang for de erfarne ergoterapeuter ansat i de statslige arbejdspladser som f.eks. Arbejdstilsynet og statslige styrelser.

Også på underviserområdet/professions-højskolerne sidestilles ergoterapeuterne fremover fuldt og helt med deres AC-kollegaer. Her bliver der i højere grad fokus på jævn arbejdsbelastning og sammenhængen mellem opgavernes omfang og det samlede timeforbrug.

Med dækningen af AC-fællesoverenskomsten bliver det også klart, at ergoterapeuter på universiteterne skal have samme vilkår som deres andre AC-kollegaer.

For alle statsansatte er der herudover opnået forbedrede vilkår for seniorer og en seniorbonus fra det fyldte 62. år, som kan konverteres til frihed eller pension. 

Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

De endelige forligstekster og en gennemgang af dem vil blive er lagt på etf.dk/OK21

Ergoterapeutforeningens medlemmer skal stemme om forligene på det statslige, det kommunale og det regionale område fra 11. marts til 5. april.

Der er aftalt afsluttende forhandlinger på det kommunale og det regionale område i slutningen af februar.

  • Hold dig opdateret på OK21-siden her