Hjem > Aktuelt > Nyheder > OK18: Se filmen, der forklarer din økonomiske situation under en evt. konflikt

OK18: Se filmen, der forklarer din økonomiske situation under en evt. konflikt

10. marts 2018
Arbejdsgiverne har sendt massive lockout varsler for både ergoterapeuter ansat i stat, regioner og kommuner. Etf har fuld forståelse for, hvis medlemmerne bliver bekymret og har mange spørgsmål. Etf's budskab til medlemmerne er: I en konflikt med arbejdsgiverne, skal du som medlem økonomisk berøres mindst muligt.

Derfor har Hovedbestyrelsen besluttet, at de medlemmer, som Etf udtager til konflikt, ikke skal mærke på lønnen, at de er udtaget til konflikt. De får deres normale fuld løn udbetalt og dækket fra Etf i konflikten.  Aktuelt fra den 4. april frem til lockout.

Situationen er sådan, at arbejdsgiverne har varslet massiv lockout fra den 10. april, og det har Etf's Hovedbestyrelse handlet på. En lockout betyder, at arbejdsgiverne ikke udbetaler løn og ansættelsen er på pause.

- Vi har derfor besluttet at etablere en lånemodel. Lånemodellen, som man kan se illustreret i filmen her, er den bedste løsning, hvor medlemmet bliver kompenseret og får de samme penge i hånden, som man plejer via lønnen, men i et lån, siger Tina Nør Langager, formand for Etf.

Efterfølgende betales lånet tilbage via kontingentet, som nedsættes tilsvarende med det beløb, medlemmet skal betale tilbage. Med andre ord skal medlemmet ikke have penge op ad lommen til lånet.  Og med andre ord får medlemmet sin nettoløn i lockout-perioden – og altså ikke en dagpengesats, som var en model, Etf også kunne have valgt.

Etf er ikke alene om denne model. De fleste andre organisationer har valgt samme løsning f.eks. både sygeplejerskerne, socialrådgiverne, lærerne og alle AC-organisationerne.

Det er teknisk kompliceret. Derfor klæder Etf tillidsrepræsentanterne på både via mail og via TR-møder her i marts måned. Til dig der ikke har en tillidsrepræsentant, står Etf's konfliktteam til rådighed. Du kan kontakte teamet på konflikt@etf.dk eller 3115 6080

Kort sagt
 

  • Er du udtaget til konflikt – og kommer den – fra den 4. april modtager du fuld, normal løn fra fagforeningen frem til evt. lockout-periode.
     
  • Rammes du af lockout fra den 10. april, så får du fortsat din fulde, normale løn udbetalt via lånemodellen. Fagforeningen sørger for praktikken, hvis du ønsker denne model.

- Jeg vil opfordre medlemmerne til at se filmen, hvor modellen er forklaret. Og når det er sagt, så er det fortsat vores håb, at vi finder en forhandlingsløsning, så det ikke bliver nødvendigt at gøre brug af disse løsninger. Men medlemmerne skal vide, at vi arbejder på højtryk for, at vi konstant er velforberedte på alle scenarier. Vi arbejder for at give medlemmerne de bedste løsninger på kort og lang sigt. Vi arbejder på alle planer for en løsning for alle, afslutter Tina Nør Langager.