Hjem > Aktuelt > Nyheder > OK15: Forhandlinger i gang på statens område

OK15: Forhandlinger i gang på statens område

12. januar 2015
Finansminister Bjarne Corydon har udtrykt, at staten ønsker at have fokus på tillid og samarbejde og eventuelt afsætte flere midler til kompetenceudvikling. Hvad angår lønstigninger til de statsansatte medarbejdere, gør ministeren opmærksom på, at den kommende OK15 også vil komme til verden indenfor en snæver økonomisk ramme.

De krav, som staten via Moderniseringsstyrelsen har fremsendt, tyder på, at staten som arbejdsgiver ved denne OK-forhandling vælger en lidt mere stilfærdig tilgang til forhandlingerne end det var tilfældet i 2013, hvor man oplevede, at staten pludselig lockoutede en lang række undervisere ved de statslige uddannelsesinstitutioner, som bl.a. ramte 100 ergoterapeuter, der er ansat som lærere på Social- og Sundhedsskolerne.

De generelle krav, som organisationerne har modtaget fra Moderniseringsstyrelsen, tyder ikke umiddelbart på, at staten har til hensigt at ændre voldsomt på de eksisterende løn- og ansættelsesvilkår, men eftersom forhandlingerne kun lige er skudt i gang, så ved man endnu ikke så meget om, hvad der gemmer sig bag ved de modtagne krav. Det bliver først ”foldet ud” i takt med, at parterne mødes.

Finansministeren har givet udtryk for, at staten ønsker at have fokus på tillid og samarbejde og evt. afsætte flere midler til kompetenceudvikling. Hvad angår lønstigninger til de statsansatte medarbejdere, gør ministeren opmærksom på, at den kommende OK15 også vil komme til verden indenfor en snæver økonomisk ramme. Staten er af den opfattelse, at de offentlige lønninger siden 2008 har ligget højere end på et private arbejdsmarked. Den opfattelse deler de faglige organisationer ikke helt, så det må forventes, at det vil blive drøftet ved de kommende forhandlinger.

Staten har ikke sendt krav til Ergoterapeutforeningen, der vedrører OK, der gælder for ansatte i Arbejdstilsynet.

Hvad angår OK på sosu-skolerne, har Etf modtaget krav, der går på at fjerne det maksimale undervisningstimetal og godtgørelse for at undervise ud over et fastlagt, aftalt antal timer. Det er de få regler, der er tilbage i OK'en, hvad angår mængden af undervisningstimer, som en sosu-underviser kan blive pålagt og som den lov, der afsluttede lockouten ikke fjernede. – Det ønsker staten nu fjernet ved denne OK-forhandling.

Når det generelle forlig på statens område, CFU-forliget, er forhandlet på plads, vil de specielle krav blive forhandlet inden for en 4-ugers periode.