Hjem > Aktuelt > Nyheder > Økonomiaftalen med kommunerne er landet

Økonomiaftalen med kommunerne er landet

8. juni 2018
1,7 milliarder mere til velfærd i kommunerne i 2019. Sådan fremlægges resultatet af økonomiaftalen mellem kommunerne og staten. Men nogle af de tilførte penge er kommunernes egne penge - som Regeringen giver dem tilbage.

- Økonomiaftalen bliver altid meget teknisk. Hvor “gamle” og “nye” penge bliver bundet sammen, så det fremstår som om, at man har brugt flest mulige penge. Og det er altså lidt ærgerligt, at det går op i spin i stedet for indhold, siger Tina Nør Langager.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) skal de ekstra midler til velfærden dække udgifterne til de stadigt flere ældre der har brug for hjælp.

- Faktum er, at vi får flere ældre, der bliver født flere børn, og desværre ser vi en stigning i antallet af danskere, der har det svært psykisk. Derfor er der hårdt brug for flere midler - og de 1,7 milliarder får hurtigt ben at gå på.

I aftalen bliver kommunernes store arbejde med omstillingen til rehabilitering på ældreområdet anerkendt. Det glæder Tina Nør Langager:

- Vi kan som fag godt være stolte af, at vi har gjort en forskel og fået velfærdsmotoren til at løbe længere på literen. Men der er også en nedre grænse. Og uanset, hvor gode vi er til at rehabilitere, så vil de ældre på et tidspunkt få behov for mere hjælp.

Sundhedsreformen er på vej

I aftalen blev der løftet lidt mere af sløret for Regeringens kommende Sundhedsreform – den skal ”indeholde rammen for en national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kvalitetsplanen, som skal pege flere år frem, skal bl.a. understøtte systematisk og ensartet kvalitetsarbejde med de sundhedsfaglige indsatser i kommunerne.”

De takter bakker Tina Nør Langager op om.

- Det skal ikke være postnummeret, der afgør, hvilken hjælp man får. Derfor er det positivt, at Regeringen vil understøtte en mere systematisk og ensartet tilgang til kvalitet i kommunerne.

Psykiatrien mangler

Kommunerne gik ind til forhandlingerne med et ønske om at få flere midler til at hjælpe de mange flere ældre – og til at hjælpe de mange flere mennesker med psykiske lidelser. De fik pengene til de ældre, men midlerne til de flere med psykiske lidelser mangler.

- Jeg håber, at psykiatriområdet er at af de områder, som Regeringen vil prioritere i efterårets Finanslovsforhandlinger. Og at den varslede samlede plan for psykiatrien, vil betyde et reelt løft af psykiatrien både i kommuner og regioner, siger Tina Nør Langager.

I forhandlingsforløbet har en af knasterne været de 150 særlige pladser i psykiatrien, som blev vedtaget sidste år. Kommunerne har ikke i tilstrækkelig grad henvist borgere til pladserne. Og de er gået til forhandlingsbordet med et ønske om helt at nedlægge pladserne.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi igen gør de mest udsatte borgere til kastebolde imellem de økonomiske kasser. Politikerne har lavet en aftale – nu må de tage ansvar og få det til at fungere, udtaler Tina Nør Langager.

Øget opmærksom på standardiserede indkøb

Med aftalen bliver der også lagt op til, at der skal laves flere fælles indkøb igennem SKI. Det har Etf opmærksomhed på.

- Det er fint med fælles indkøb på printpapir og bleer, dog er vi interesserede i, at indkøbene igennem SKI ikke fører til standardisering på hjælpemiddelområdet. Det er der ikke brug for. Vi ved, hvor meget det individuelt tilrettede hjælpemiddel kan betyde for en borger. Den fortælling skal vi fortsætte med at udbrede, sigerTina Nør Langager

Øvrige nedslag i økonomiaftalen mellem staten og kommunerne
 

  • 100 mio. kr. afsættes til kompetenceløft på sundhedsområdet, herunder er ergoterapeuter nævnt.
  • Den nye nærhedsfinansiering som blev nævnt i økonomiaftalen med regionerne, glimrer ved sit fravær.
  • Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med kvalitetsindikatorer på ældreområdet.
  • Der er fokus på at fremme den helhedsorienterede indsats på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Men der følger ikke nye konkrete initiativer med de mange ord.
  • Forenklingen af Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik mangler stadig at blive udmøntet.
  • Der igangsættes et arbejde med at se på, hvordan man kan øge konkurrenceudsættelsen i kommuner og regioner.
  • Datadeling fra Fællessprog III fra begyndelsen af 2019. Det er problematisk, at genoptræning ikke vil fremgå i Fællessprog III fra det tidspunkt.