Hjem > Aktuelt > Nyheder > Økonomiaftale i kommunerne er faldet på plads

Økonomiaftale i kommunerne er faldet på plads

9. juni 2021
Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om en aftale, som sætter rammen om kommunernes økonomi i 2022. Der kommer penge til det stigende antal ældre og børn, men kun marginalt mere til socialområdet.
Kommunerne gik til forhandlingerne med et meget stort ønske. De ønskede 5,5 mia. kr. til det såkaldte specialiserede område for at kunne give bedre service på særligt handicapområdet. Det ønske blev ikke indfriet. Samlet set bliver kommunernes serviceramme forøget med 1,4 mia. kr. næste år. Foto: Colourbox

Penge til demografien og udgifter til corona

Vi ved, at der i de kommende år kommer flere ældre og flere børn. I økonomiaftalen er kommunerne sikret i forhold til det den stigende antal ældre og børn, som man forventer. Derudover kommer der penge til grønne investeringer, og merudgifter til corona bliver dækket, så det ikke går ud over velfærden, ligesom der er krav om, at kommunerne skal spare på konsulenter, fremgår det af aftalen. 

- Det er godt at se, at kommunerne får øget økonomi, så de kan følge med demografien, og så de ikke bliver belastet af corona-situationen. Men forventningen til at socialområdet skulle prioriteres er ikke blevet indfriet. Det er mere end ærgerligt, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Mangler løft af socialområdet

I aftalen er regeringen og kommunerne blevet enige om, at kommunerne fortsat skal blive ved med at prioritere udgifterne på socialområdet inden for rammen.

- Økonomien i sådan en aftale er altid svær at gennemskue og der vil være muligheder for at de enkelte kommuner kan prioritere forskelligt, fx indeholder aftalen også et krav om, at kommunerne finder effektiviseringer for 400 millioner kroner, som de kan bruge til at dække ind på andre områder, siger Tina Nør Langager og fortsætter:

- Men kommunerne har med deres ønske meldt klart ud, at der er behov for flere penge på socialområdet. Det har de ikke fået, så der vil desværre fortsat være en udfordring, siger hun og afslutter:

- Af samme årsag er det vigtigt, at kommunerne sørger for at have en individuel tilgang til borgeren, så man sikrer, at borgeren får den rette hjælp første gang. Det er bedst for borgeren, og det er bedst for kommunekassens økonomi, som stadig kommer til at være stram på området.

  • Du kan læse den samlede aftaletekst om kommunernes økonomi her

HOVEDELEMENTER I ØKONOMIAFTALEN FOR 2022

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr.

  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. Heraf er 1 mia. egenfinansiering.

  • På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området indenfor rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.

  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022. 

  • Kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer kompensation til KViK til indkøb af værnemidler mv.

  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede, når der er større klarhed over det videre forløb.

  • Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Brugerorganisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne, når de foreligger.

    Du kan læse den samlede aftaletekst om kommunernes økonomi her

 

 

 

 

Nyheder