Hjem > Aktuelt > Nyheder > Odense Universitetshospital vil nedlægge Rehabiliteringsafdelingen

Odense Universitetshospital vil nedlægge Rehabiliteringsafdelingen

3. december 2020
Ergoterapeuter på Odense Universitetshospital (OUH) skal fremover ud på afdelingerne, hvor de ledes af afdelingssygeplejerskerne. Det er direktionens plan, som Ergoterapeutforeningen mener er helt forfejlet.
Foto: OUH

I et udspil til fremtidens organisering på OUH fremgår det, at man fra ledelsens side har til hensigt at nedlægge Rehabiliteringsafdelingen. I stedet skal ergo- og fysioterapeuterne ud på de enkelte afdelinger, hvor det er afdelingssygeplejerskerne der får ansvar for både den faglige og den personalemæssige ledelse.

  • Find udspillet her

Det er en disponering, som Etf på ingen måde kan bakke op omkring. I Etf mener man, at ergoterapeuter som faggruppe er vigtige aktører både som bannerfører for den rehabiliterende tankegang og i arbejdet med at skabe sammenhængende patientforløb, samt at disse indsatser skal styrkes. Ergoterapeuterne i forvejen er ude på afdelingen og tæt på patienterne, og tabet af terapifaglig ledelse er ikke til gavn for hverken patienter eller terapeuter.

- Dette forslag fra direktionen på OUH går direkte imod alle de ambitioner, vi ellers hører fra politisk hold i disse år: At der er brug for en overordnet plan for styrkelse af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, inden man fra sygehusene begynder at presse flere patienter ud til kommunerne. Og at patienterne skal opleve en bedre sammenhæng mellem behandling på sygehuset og i kommunen, så ingen bliver tabt i overgangen. Mursten til super-sygehusbyggerier må ikke medføre, at vi ikke har råd til personale og den kvalitet i behandling- og rehabilitering, som nutidens patienterne har behov for, udtaler formand Tina Nør Langager. 

Ergoterapeutforeningens regionsformand i Syd, Anna-Marie Laustsen har - efter at forslaget blev lanceret - været i dialog med ergoterapeuterne på OUH, direktionen, politikere m.fl.

- Ikke alene skal vi varetage ergoterapeuternes interesser, men også patienternes. Tab af faglighed går ud over patienterne. De vil – hvis forslaget gennemføres - ganske enkelt ikke tilbudt den behandling og kvalitet i faglige ydelser, som de har brug for. Det kan næppe være hensigten, siger Anna-Marie Lausten, som fortsætter: 

- Den nuværende organisering sikrer det unikke samspil mellem strategisk og faglig ledelse, forskning og udvikling samt udvikling af klinisk praksis og uddannelse af ergoterapeutstuderende, som er fuldstændig afgørende for høj faglighed og for at løfte Universitetshospitalets særlige opgaver.

Besparelser er også en del af forslaget

Samtidig med forslaget om at nedlægge Rehabiliteringsafdelingen, skal der findes en besparelse på op til 13% (af Rehabiliteringsafdelingens budget). Det begrundes med, at det forventes, at der kan opnås en effektivisering på 8% i forbindelse med overflytningen til Nyt OUH, som er et af de nye supersygehuse.

- Vi da rystede over besparelsesforslaget, som vil få vidtrækkende konsekvenser for patienterne. Det er ude af proportioner, at man i forslaget lægger op til, at en så lille faggruppe som ergoterapeuter skal bespares med op til 13%, hvis man ser på Rehabiliteringsafdelingens budget, siger Anna-Marie Laustsen.

Etf finder det uforståeligt, at forslag om besparelser er begrundet med effektivisering i forbindelse med indflytning på nyt OUH. For nuværende er hverken indflytningstidspunkt eller sengeslangestruktur kendt, og i direktionens forslag forudsættes, at ergoterapeuter arbejder i nuværende fysiske rammer med samme patienter som hidtil.

- Det er uacceptabelt, at ergoterapeuterne risikerer yderligere besparelser, hvis de ansættes på de kliniske afdelinger, der ved indflytning på nyt OUH, skal opnå 8% effektivisering, siger Anna-Marie Laustsen.

Det er Etf’s anbefaling, at der laves en ordentlig og inddragende proces, hvor man går i dialog med ergoterapeuterne om, hvordan man skaber reel udvikling og effektivisering uden tab af faglighed og kvalitet i behandlingen. 

Etf har kommenteret sagen med stærk opfordring til OUH’s direktion om, at forslaget ændres.

  • Læs mere her