Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt projekt om "Beskrivelse af mulige karriereveje i den regionale psykiatri" ved EFS for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Nyt projekt om "Beskrivelse af mulige karriereveje i den regionale psykiatri" ved EFS for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

8. juli 2020
Ergoterapi Fagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering har i regi af Sundhedsstyrelsen netop fået godkendt en projektansøgning på kr. 371.400 til beskrivelse af mulige karriereveje i den regionale psykiatri for ergoterapeuter. Formålet med projektet er at producere materiale, som skal få flere ergoterapeuter til at få øjnene op for de spændende og attraktive muligheder, der er inden for den regionale psykiatri. 
Foto: Colourbox

Arbejdsplanen som består af forskellige indsatser har til formål at afdække og beskrive ergoterapi i den regionale psykiatri med henblik på fremtidig specialuddannelse, tvær- og monofagligkompetenceudvikling, forskning, ledelse og kvalitetsudvikling af området. Der er lagt op til både skriftlige produkter, film og podcast som i løbet af efteråret 2020 vil blive produceret og formidlet i relevante sammenhænge. 

Fra bestyrelsen i EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering er der frikøbt en faglig projektleder, som i samarbejde med resten af bestyrelsen sætter retningen for aktuelle og relevante fokusområder indenfor området.

Etf's Formand Tina Nør Langager er begejstret for projektet og siger:

- I Ergoterapeutforeningen har vi længe haft fokus på psykiatrien og de udfordringer, som ergoterapeuter oplever fx. i kraft af manglende videreudannelsesmuligheder. Samtidig ser jeg rigtig gode muligheder for, at projektet kan komme omkring behovet for forskning i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser herunder recovery indsatser. Jeg er også spændt på, hvordan formidlingsindsatserne vil blive modtaget på bla. professionshøjskolerne. Det er samtidig første gang - og forhåbentlig kun starten på mange nye samarbejdskonstruktioner - at et fagligt selskab under Ergoterapeutforeningen selvstændigt skal varetage et projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019- 2022 har Sundhedsstyrelsen med hjælp fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, herunder med deltagelse af de relevante faglige selskaber, udarbejdet ”Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i den regionale psykiatri”, som blev offentliggjort den 21. januar 2020

Anbefalingerne har indgået i satspuljepartiernes prioritering af i alt 3 mio. kr., som er afsat under satspuljen til tiltag og indsatser, som kan understøtte rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i den regionale psykiatri.

Til brug for satspuljepartiernes prioritering af de 3 mio. kr. har Sundhedsstyrelsen dertil, med afsæt i arbejdet med udarbejdelse af anbefalingerne, valgt bl.a. at pege på følgende initiativ:

De faglige selskaber udarbejder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen beskrivelser af mulige karriereveje i psykiatrien for sygeplejersker, psykologer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

De faglige selskaber er derfor blevet inviteret til at udarbejde beskrivelser af mulige karriereveje inden for den regionale psykiatri for de enkelte fagområder, og den videre formidling af disse på eksempelvis uddannelsesinstitutionerne.

  • Du finder mere indformation om EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering her