Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt om ergoterapeuters indberetning til Sundhedsdatastyrelsen

Nyt om ergoterapeuters indberetning til Sundhedsdatastyrelsen

1. juli 2018
Ergoterapeutforeningen efterlyser ergoterapeuter med erfaring med ydelsesregistrering og indberetning til Sundhedsdatastyrelsen

Ergo- og fysioterapeuter, som yder genoptræning efter Sundhedsloven, har igennem en lang årrække skullet indberette deres ydelser til Landspatientregisteret/SEI med de såkaldte SKS-koder. 

Ved udgangen af 2018 træder en ny version af Landspatientregisteret i kraft. I den forbindelse ser Sundhedsdatastyrelsen på ydelser og takster i forhold til de ergo- og fysioterapeutiske ydelser.

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter er i den forbindelse i løbende dialog med styrelsen, og i Ergoterapeutforeningen kender vi et par ergoterapeuter med viden og erfaring på området, som vi trækker på. Men vi vil gerne have kontakt med flere ergoterapeuter, som måske kan danne netværk, og som kan hjælpe os, når styrelsen kommer med forespørgsler eller forslag omkring indberetning og taksering af de ergoterapeutiske ydelser.

Derfor: Har du eller en af dine medarbejdere viden og erfaring med ydelsesregistrering - herunder såvel faglige overvejelser omkring SKS-koderne som økonomiske forhold omkring taksering - hører vi meget gerne fra dig.

Skriv til chefkonsulent Beate Jarl på bj@etf.dk 

Om indberetning af ergo- og fysioterapeutiske ambulante besøg

Indtil januar 2018 har der været særlige regler for det arbejde, som ergo- og fysioterapeuter leverer i forhold til de ambulante patienter. Deres arbejde har således alene udløst en ydelsestakst, men ikke en besøgstakst. Undtagelsen er alene historisk betinget, og Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har i årevis arbejdet for, at arbejde udført af ergo- og fysioterapeuter skulle takseres på samme vilkår som for øvrige sundhedspersoner.

Det arbejde har nu båret frugt, idet ergo- og fysioterapeuter fra 1. januar 2018 kan indberette ambulante besøg på lige vilkår som for andre faggrupper. Der har i løbet af foråret været usikkerhed i forhold til, om ændringen også gjaldt for psykiatrien, men der ligger nu fast, at ændringen gælder for såvel somatik som psykiatri, hvilket fremgår af forordet i vejledningsdelen til "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2018".