Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt om COPM

Nyt om COPM

1. november 2017
Anette Enemark Larsen, Anne-le Morville og Tina Hansen har nu fået publiceret en videnskabelig artikel om validiteten af den danske version af COPM 5.0.
redskaber

Forfatterne skriver i artiklen, at oversættelsesarbejdet bekræfter den nuværende danske udgave af COPM’s overflade- (face-) og begrebs- (content) validitet. Oversættelses-arbejdet bestod af en række faser med brug af flere forskellige oversættere samt deltagelse af et bredt panel af ergoterapeuter fra (stort set) alle dele af den danske ergoterapi praksis.

Samtidig er COPM’s klientcentrerende evne også bekræftet, ved at COPM får klienternes individuelle ønsker og behov frem gennem undersøgelsesprocessen. Forfatterne fandt endvidere, at der kan være udfordringer ved at bruge COPM, idet manualen ikke altid er lige tydelig.

Derfor er der – med de canadiske forfatteres sanktionering – indsat to bemærkninger i den danske manual. Udfordringerne handler dels om indholdet i COPM, dels om selve brugen.

Vedrørende indholdet, så beskæftiger COPM sig med ’occupations’ – dvs. det, man på dansk har døbt til ’betydningsfulde aktiviteter’. Derfor er det vigtigt for validiteten af redskabet, at ergoterapeuter så vidt muligt bliver på de øverste niveauer af aktivitetstaksonomien (TCOP) – dvs. identificerer problemer med aktiviteter og ikke med opgaver eller handlinger.

Hvis en klient på eget initiativ nævner mere opgavebetonede aktiviteter, er det formodentligt udtryk for, hvad denne klient opfatter som betydningsfuldt, og må derfor være den aktivitet, der benyttes i skemaet.

Derudover identificerede de udfordrende forhold vedrørende selve brugen af COPM, herunder, at det er vigtigt, at klienterne kun scorer udførelse på de aktiviteter, de faktisk har udført.

Idet de fandt andre udfordrende forhold vedrørende brugen af COPM, anbefaler de et træningskursus inden brug.

  • Find abstract her

Baggrund

COPM Inc. i Canada udarbejdede en ny version af redskabet COPM: COPM 5. hvorefter Etf i 2015 igangsatte et arbejde med oversættelse af redskabet fra engelsk til dansk. Anette Enemark Larsen fungerede som faglig konsulent for Etf på denne opgave.

Etf har ligeledes købt rettigheder til distribution af COPM 5 i Danmark. Derfor er redskabet frit tilgængeligt for Etf's medlemmer på Etf's hjemmeside. Find COPM 5 her