Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt netværk skal styrke arbejdet med rehabilitering i kommunerne

Nyt netværk skal styrke arbejdet med rehabilitering i kommunerne

7. december 2018
Sundhedsstyrelsen inviterer medarbejdere og ledere i landets kommuner til at deltage i et nyt ERFA-netværk, hvor temaet er: Hvordan kan kommunerne styrke rehabiliteringsindsatsen til de svageste ældre? Etf vil følge netværket tæt og håber, der er nogle ergoterapeuter, der er motiveret for at deltage.

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens invitation til netværket om styrket rehabiliteringsindsats til de svageste borgere er en pulje af samme navn, og hvor en række kommuner har fået midler til at afprøve nye initiativer og metoder på området.

Omdrejningspunktet i netværket vil være, hvordan rehabiliteringsindsatserne til de svageste borgere i hjemmepleje og plejebolig i kommunerne ser ud nu og i fremtiden. På netværksmøderne vil der være praksisnære oplæg og mulighed for at vidensdele og udveksle erfaringer på tværs af kommuner.

Hvert møde vil have et tema. På det første møde er temaet ’Sygeplejens rolle i rehabilitering’. De efterfølgende temaer er netværkene med til at beslutte. Det kunne f.eks. være: rehabilitering ved sektorovergange, rehabilitering til borgere i plejebolig eller rehabilitering i samspil med psykiatri.

Målgruppe

ERFA-netværket er for dig, der er projektleder, projektmedarbejder, tovholder eller leder på det kommunale ældreområde, og har ansvar for eller arbejder med rehabilitering af ældre borgere efter § 83 a.

Som medlem af netværket får du:

  • Netværksdannelse med kollegaer i andre kommuner, der arbejder med rehabilitering
  • Inspiration fra kommuner der arbejder med at styrke den rehabiliterende indsats
  • Idé og erfaringsudveksling med andre kommuner
  • Sparring på konkrete problemstillinger I står med i din kommune
  • Mulighed for selv at påvirke indhold og temaer i netværket

Hvis du melder dig til netværket, hører Etf gerne fra dig. Du kan sende en mail til Beate Jarl, chefkonsulent i Etf bj@etf.dk

Praktisk information

Der oprettes 5 netværk, der hver mødes 4 gange i løbet af 2019-2020. Hver gang fra kl. 10-15. Første gang i uge 5 og 6 i 2019. 

Deltagelse i et ERFA-netværk er gratis. Hver kommune kan tilmelde 2-3 deltagere. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmeldingsfristen er fredag d. 11. januar 2019.

Tilmeld dig hos Sundhedstyrelsen via disse links:

De efterfølgende møder vil blive afholdt i maj/juni 2019, oktober 2019 og februar 2020.