Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg foråret 2020

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg foråret 2020

5. maj 2020
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond. Læs mere om fordelingen af midlerne her

Praksispuljen

Til Praksispuljen var der indkommet syv ansøgninger om et beløb svarende til mere end 1.7 mio. kr. Bevillingsudvalget valgte at bevilge midler til tre projekter. Der blev i alt bevilget 250.000 kr.   

Projekterne der har modtaget støtte er:

 • Aktivitetsproblemer hos personer med hjernerystelse og implementering af ergoterapi, Center for hjerneskade København
   
 • Oversættelse, validering og psykometrisk test af PRO spørgeskemaet The Brachial Plexus Tool, OUH
   
 • Dysfagiscreening af ældre medicinske borgere der indlægges efter fald og optimering af samarbejdet mellem Hvidovre hospital og Hvidovre kommune, Hvidovre hospital.

Forskningsfonden

Til Forskningsfonden var der i alt indkommet seks ansøgninger, som tilsammen ansøgte om et beløb på knap 700.000. kr. 

Bevillingsudvalget valgte at bevilge midler til fem ansøgninger. Der blev i alt bevilget 394.585 kr.

 • Ph.d protokol vedrørende Hverdagslivet hos ældre mennesker med lungekræft, PH Absalon.
   
 •  Affective disorders: eliminate Warning signs And REstore functioning, KP.
   
 • Publikationsafgift for Open Access vedrørende artikel om prædiktering af armens funktionsevne på langt sigt efter apopleksi, BBH
   
 • Hverdagslivet hos ældre patienter med lungecancer - fra deltagernes perspektiv, PH Absalon.
   
 • Occupational therapy for people with a life-threatening illness: A European Association for Palliative Care Group Concept Mapping study, FIA & REHPA

   

 • Find information om andre fonde på her

Rejsefonden for autoriserede ergoterapeuter

Rejsefonden har i år et beløb på 70.000 kr. til uddeling. Beløbet fordeles mellem de to årlige bevillingsrunder. 11 ansøgere blev bevilget midler svarende til et beløb på i alt 34.800 kr.

Studierejsefond for studerende på professionsuddannelsen i ergoterapi

Studierejsefonden har i år et beløb på 30.000 kr. til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. Tre ansøgere blev alle bevilget midlet svarende til et beløb på i alt 9.000 kr. til deres praktikophold i udlandet.

FAKTA

Pr 1. januar 2020 trådte nye kriterier for samtlige af Etf’s fonde og puljer i kraft.

Du finder de nye kriterier på etf.dk

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf’s Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond er:

15. september 2020.

 • Find Etf’s elektroniske fondansøgningsprogram her

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.

Der er løbende mulighed for at ansøge Sparringspuljen under Etf’s Praksispulje om midler til konsulentbistand således at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigt muligt kan komme i gang.

Du kan skrive til chefkonsulent i Etf, Ulla Garbøl på ug@etf.dk, hvis du gerne vil i gang med et projekt.

Bevillingsudvalget består fra 2020 af syv medlemmer med Etf’s næstformand som formand for Bevillingsudvalget.