Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg foråret 2019

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg foråret 2019

8. april 2019
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond.

Praksispuljen

Til Praksispuljen var der indkommet en ansøgning om et beløb på 221.925,00 kr. Bevillingsudvalget valgte at give afslag på ansøgningen, men i stedet bevilge 5000 kr. fra Sparringspuljen til konsulentbistand.

Der er løbende mulighed for at ansøge Sparringspuljen under Etf’s Praksispulje om 5000 kr. til konsulentbistand således at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigt muligt kan komme i gang.

Du kan skrive til Ulla Garbøl, chefkonsulent i Etf på ug@etf.dkhvis du gerne vil i gang med et projekt.

Forskningsfonden

Til Forskningsfonden var der i alt indkommet 16 ansøgninger, som tilsammen ansøgte om et beløb på mere end 3 mio. kr. 

Bevillingsudvalget valgte at bevilge 178.400,00 kr. til fire ansøgeres projekter:

  • Ph.d projekt vedrørende ergoterapi til mennesker med kroniske lidelser, FiA Syddansk Universitet
  • Ph.d projekt vedrørende fremme af håndfunktionen hos børn i risiko for at udvikle cerebral parese gennem tidlig ergoterapeutisk intervention, Rehabiliteringsafdelingen, OUH
  • Opfølgning og kortlægning af brugen af VELAs arbejdsstol, UCN
  • Sygdoms- og sundhedsopfattelser blandt mænd med lungekræft set i et aktivitetsperspektiv, Professionshøjskolen Absalon

Find information om andre fonde her 

Studierejsefonden for autoriserede ergoterapeuter

Otte ansøgninger fik hver bevilget 2.500 kr. Fire ergoterapeuter fik midler til deltagelse i Occupational Science Conference Europe 2019. En ergoterapeut fik midler til deltagelse i håndterapi konference i Berlin, en ergoterapeut blev bevilget midler til deltagelse i The Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases og en anden ergoterapeut blev bevilget midler til konference om velfærdsteknologi i Italien og endnu en ergoterapeut fik midler til ENOTHE konference i Athen.  

I alt blev der bevilget 20.000 kr.

Studierejsefonden uddeler udelukkende midler til konferencedeltagelse, såfremt en ansøger har egen præsentation på en international konference. Derudover kan der ansøges om midler til relevant studierejse i udlandet. Du kan læse mere om dette i kriterierne for Studierejsefonden, som du finder her 

Studierejsefond for studerende på professionsuddannelsen som ergoterapeut

Studierejsefonden har også i år øremærket et beløb på 10.200 kr. til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. Syv ansøgere fik hver bevilget 720 kr. I alt blev der bevilget kr. 5.040 kr.

Søg Støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf’s Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefondene er: 15. september 2019.

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.

Bevillingsudvalget består fra 2019 af syv medlemmer, heraf er Etf’s næstformand Lotte Lagoni formand for Bevillingsudvalget.

Der er to ledige pladser i Etf’s Bevillingsudvalg fra 1. august 2019.

Skriv til formand for bevillingsudvalget Lotte Lagoni på ll@etf.dkhvis du er interesseret i en af de ledige pladser.