Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg efteråret 2019

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg efteråret 2019

3. december 2019
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefonde.
Foto: Colourbox

Praksispuljen

Til Praksispuljen var der indkommet to ansøgninger om et beløb svarende til 327.124 kr.

Bevillingsudvalget valgte at bevilge midler til et projekt vedrørende implementering af redskabet Sensory Profile i døgngenoptræningscenteret i Silkeborg kommune. Der blev desuden bevilget 5.000 kr. fra Sparringspuljen til konsulentbistand til det andet projekt. I alt blev der bevilget 37.124 kr. 

Der er løbende mulighed for at ansøge Sparringspuljen under Etf’s Praksispulje om midler til konsulentbistand, så en projektidé omsættes, og projekterne hurtigt muligt kommer i gang. Du kan skrive til Chefkonsulent i Etf Ulla Garbøl på ug@etf.dk, hvis du gerne vil i gang med et projekt.

Bemærk, at Praksispuljen får nye reviderede kriterier fra 1. januar 2020.

 • Du finder de nye kriterier her  

Forskningsfonden

Til Forskningsfonden var der i alt indkommet 14 ansøgninger, som tilsammen ansøgte om et beløb på mere end 4 mio. kr. 

Bevillingsudvalget valgte at bevilge midler til syv ansøgninger ved at anvende muligheden for samfinansiering mellem Forskningsfonden og Praksispuljen. Derfor blev tre ansøgninger tilsammen bevilget 315.000,00 kr. fra Forskningsfonden og fire ansøgninger blev bevilget 420.000,00 kr. fra Praksispuljen. De syv projekter, som modtog støtte fremgår her:

 1. Ph.d projekt vedrørende vellykket fravænning fra respirator og trakeal intubation efter svær traumatisk hjerneskade; Afdelingen for højt specialiseret hjerneskade, RH
 2. Ph.d projekt vedrørende ergoterapi til mennesker med kroniske lidelser: ABLE program; FiA, Syddansk Universitet
 3. Ph.d projekt vedrørende ”Danish Obesity Intervention Trial” DO:IT; FiA, Syddansk Universitet
 4. Ph.d projekt vedrørende WORK-ON: Arbejdsrehabilitering for mennesker med inflammatorisk artritis; Dansk Gigthospital, Syddansk Universitet
 5. Ph.d projekt vedrørende Effect of systematic proprioceptive-tactile stimulation with use of Protac Myfit; FiA, Syddansk Universitet
 6. Participation and Social Citizenship for People with Dementia; UCL
 7. Tilbage til hverdagen efter hjertestop; Aarhus Universitetshospital

Bemærk, at Forskningsfonden får nye reviderede kriterier fra 1. januar 2020.

 • Du finder de nye kriterier her  
 • Find information om andre fonde her

Studierejsefonden for autoriserede ergoterapeuter

Syv ansøgninger blev alle bevilget midlet svarende til et beløb på i alt 27.500,00 kr. til deltagelse på udenlandske fagkonferencer med præsentation. To ergoterapeuter fik midler til deltagelse på ENOTHE konference i Athen, en ergoterapeut fik midler til deltagelse på international konference om rygmarvsskadede i Nice, en ergoterapeut fik midler til deltagelse på to dysfag- konferencer i henholdsvis Wien og Krakow, og endelig fik to ergoterapeuter midler til deltagelse på konference i USA på konference i ”Society for the study of occupation”

Bemærk, at Studierejsefonden for autoriserede ergoterapeuter skifter navn til ”Rejsefond” fra 1. januar 2020.

 • Du finder de nye kriterier her   

Studierejsefond for studerende på professionsuddannelsen som ergoterapeut

Studierejsefonden har også i år øremærket et beløb på 10.200 kr. til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. Tre ansøgere fik hver bevilget 1.720 kr. til deres praktikophold på Grønland og Canada i alt 5.160,00 kr.

Bemærk, at Studierejsefond for studerende på professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi skifter navn til ”Studierejsefond” fra 1. januar 2020.

 • Du finder de nye kriterier her 

FAKTA

Fra 1. januar 2020 bliver kriterierne for samtlige af Etf’s fonde og puljer ændret.

 • Du finder de nye kriterier her

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf’s Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond er den 15. februar 2020.

 • Find Etf’s elektroniske fondansøgningsprogram her

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.

Om Bevilingsudvalget

Bevillingsudvalget består fra 2019 af syv medlemmer, heraf er Etf’s næstformand Lotte Lagoni formand for Bevillingsudvalget.

Der er to ledige pladser i Etf’s Bevillingsudvalg fra den 1. februar 2020. Hold øje med opslag på Etf’s medier omkring årsskiftet, hvis du er interesseret i at stille op.