Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg efterår 2021

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg efterår 2021

15. november 2021
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond.
Vær opmærksom på, at du også kan søge midler fra Ergoterapeutforeningens fonde og puljer. Foto: Colourbox

Praksispulje

Til Praksispuljen var der indkommet to ansøgninger, som tilsammen ansøgte om et beløb på 163.296,00 kr. Begge projekter fik midler til konsulentbistand.

Derudover valgte Bevillingsudvalget at benytte sig af muligheden for samfinansiering og bevilge 177.500,00 kr. fra Praksispuljen til et projekt vedrørende IDDSI-standarderne i beskrivelsen af dysfagi-diæten i Den nationale Kosthåndbog.

I alt blev der bevilget midler svarende til 197.500,00 kr. fra Praksispuljen.

  •  Dansk oversættelse og validering af the International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), Dysfagi klinikken Hørning

Forskningsfond

Til Forskningsfonden var der i alt indkommet tre ansøgninger som tilsammen ansøgte om et beløb på 341.000,00 kr. Bevillingsudvalget valgte at bevilge midler til to ansøgninger og overføre den tredje til Praksispuljen og bevilge midler derfra.

I alt blev der bevilget midler svarende til 135.500,00 kr. fra Forskningsfonden.

  • Enabling Work in Everyday Life for people with Dementia (EWELID): A person-centered and occupation-based intervention. Klinisk Institut Syddansk Universitet & Professionshøjskolen Absalon (ph.d protokol)
  • Almindelig Daglig Levevis efter COVID-19 (ADL-COVID). Syddansk Universitet, FIA / Enheden for Brugerperspektiver  

Rejsefond for autoriserede ergoterapeuter*

Rejsefonden har i år et beløb på 70.000 kr. til uddeling. Beløbet fordeles mellem de to årlige bevillingsrunder.

Alle otte ansøgninger til Rejsefonden blev bevilget midler til deltagelse i WFOT-kongres i 2022.

Studierejsefond for studerende på professionsuddannelsen i ergoterapi*

Studierejsefonden har i år et beløb på 30.000 kr. til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder.

Fire ansøgere blev bevilget midler til praktikophold i Grønland.

*Bevillinger fra Rejsefonden og Studierejsefonden kan gemmes og benyttes, hvis en konference eller praktikophold forsat er udskudt pga. pandemien. Desværre kan bevillinger ikke overføres til andre konferencer eller nye praktikophold.

Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl om din bevilling og anvendelsen heraf.

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf’s Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond er: 15. februar 2022.

  • Find Etf’s elektroniske fondansøgningsprogram her

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.

  • Find kriterier for puljer og fonde her

Der er løbende mulighed for at ansøge Sparringspuljen under Etf’s Praksispulje om midler til konsulentbistand således, at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigt muligt kan komme i gang.

Hvis du gerne vil i gang med et projekt, kan du skrive til Ulla Garbøl, chefkonsulent i Etf, på ug@etf.dk.

Bevillingsudvalget består af syv medlemmer af Ergoterapeutforeningen med Etf’s næstformand som formand for Bevillingsudvalget.