Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg 2018

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg 2018

2. maj 2018
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond.

Praksispuljen

Tre ansøgninger fik tilsammen bevilget godt 103.000 kr.

  • Hvilken værdi har AMPS som måleredskab til vurdering af patienter i hånd- og fingerkirurgiske genoptræningsforløb? Regionshospitalet Silkeborg
  • Den kirurgiske patient - dysfagi og ernæring, Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring
  • Spiserobotter som middel til selvhjulpenhed og mulighed for til og fravalg af det sociale fællesskab for mennesker med multiple funktionsnedsættelser og blindhed/svagtsynethed, Blindecenter Fredensborg  

Der er også mulighed for løbende at ansøge Sparringspuljen under Etf’s Praksispulje om 5000 kr. til konsulentbistand, således at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigt muligt kan komme i gang. Du kan skrive til Chefkonsulent i Etf Ulla Garbøl på ug@etf.dk ,hvis du gerne vil i gang med et projekt.

Forskningsfonden

I ansøgningsrunden blev der bevilget godt 429.000 kr. til seks forskningsprojekter

  • Ph.d.studerende Siv Bjørkedal Regionhovedstadens Psykiatri “Meningsfulde Aktiviteter og Recovery - Udvikling og afprøvning af en recovery orienteret interventionsmetode til mennnesker med funktionsevnenedsættelser som følge af psykiske sygdomme”
  • Ph.d.studerende Kamilla Kielsgaard, UCL ” Udvikling, implementering og evaluering af tilgange til fremme af deltagelse i meningsfulde aktiviteter for borgere med demens”
  • Ph.d studerende Svetlana Nielsen, Slagelse Sygehus ” Lifestyle-oriented occupational therapy intervention for patients with chronic non-malignant pain - A randomized controlled trial Ergoterapeutisk livsstilsintervention til patienter med kroniske non-maligne smerter - et randomiseret kontrolleret forsøg”
  • Oversættelse og implementering af Sensory Integration - et af værktøjerne til nedbringelse af tvang, Psykiatrien i Region Syddanmark.
  • Intentional Relationship Model: oversættelse af undersøgelsesredskaberne Self-Assessment of Modes Questionnaire og Clinical Assessment of Modes, Parker Instituttet & FiA, SDU
  • Vurdering af aktivitetsudførelse og prædiktion af arbejdstilbagevendelse hos patienter der får foretaget en pladsgørende skulderoperation, Aarhus Universitetshospital

Studierejsefonden

Studierejsefonden er i 2018 forhøjet til 70.000 kr. på grund af verdenskongres for ergoterapeuter i Cape Town, Sydafrika i maj 2018. Bevillingsudvalget har i denne runde bevilget 16 uddannede ergoterapeuter hver 3.000 kr. til deltagelse i WFOT-kongres i Cape Town, Sydafrika i 2018. To ansøgere blev bevilget 3.000 kr. hver til deltagelse i konferencer i USA og Australien. Endvidere blev en enkelt ansøger bevilget 2.000 kr.  til konference i Sverige.

Studierejsefonden uddeler udelukkende midler til konferencedeltagelse, såfremt en ansøger har egen præsentation på en international konference.

Studerende
Studierejsefonden har også i år 10.000 kroner øremærket til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. To studerende fik hver bevilget henholdsvis 1.500 kr. og 2.500 kr. til praktikophold i Norge og i Australien.

Alle studerende, der tildeles midler fra Studierejsefonden, har godkendt praktikordning og formidlingsaftale med fra deres uddannelsessted.

FAKTA

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf’s Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond er 15. september 2018.

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.

Bevillingsudvalget består af fire medlemmer, heraf er Etf’s næstformand Lotte Lagoni formand for Bevillingsudvalget. Der bliver en ledige plads i Etf’s Bevillingsudvalg fra efteråret 2018.

Relaterede nyheder