Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg 2017

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg 2017

14. november 2017
Etf's Bevillingsudvalg har nu fordelt midlerne i puljerne. Her kan du se fordelingen.

Etf's har besluttet at anvende en mio. kr. fra Etf's Praksispulje på ADL-området, og der var ansøgningsfrist den 15. september 2017 til ADL-puljen.

Der var indkommet syv ansøgninger til ADL-puljen. To ansøgninger blev prækvalificeret efter de særskilte kriterier for ADL-puljen.

De to prækvalificerede ansøgninger skal på kommende møde i Etf's Hovedbestyrelse den 6. & 7. december 2017 behandles af Etf’s Hovedbestyrelse. Det er Etf’s Hovedbestyrelse, der skal træffe den endelige beslutning om tildeling af midler fra ADL-puljen.

Praksispuljen

Tre ansøgninger til Praksispuljen fik tilsammen bevilget 112.103 kr. Projekterne er indenfor: AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse, Om patient reported outcome measures (PROM) efter operation for Distal Radius Fracture kan prædiktere behov for superviseret rehabilitering og endelig et projekt om hvilken værdi AMPS som måleredskab har til vurdering af patienter i hånd- og fingerkirurgiske genoptræningsforløb.

Forskningsfonden

To ansøgninger til Forskningsfonden blev i alt bevilget 120.000 kr. Projekterne er indenfor: Genetablering af hverdagen for familier med et barn med erhvervet hjerneskade samt midler til gennemførsel af ph.d.forskningsprojektet ”Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis”

Studierejsefonden

27 ansøgere til Studierejsefonden blev i alt bevilget 52.600 kr.

Af disse blev 11 bevilget midler til deltagelse i WFOT-kongres i Cape Town, Sydafrika i 2018. Fire andre ansøgere blev bevilget midler til deltagelse i dysfagi-konference i Barcelona i 2017, en ansøger blev bevilget midler til studiebesøg vedr. dysfagi i Spanien og to ansøgere blev bevilget midler til deltagelse i ENOTHE-konference i Kroatien i 2017 og endelig blev en ansøger bevilget midler til deltagelse i Occupational Science konference i Seattle i 2017. 

Desuden blev otte studerende bevilget midler til praktikophold på Island, Tanzania og Zanzibar. 

Alle ansøgere til Etf's Studierejsefond skal have dokumentation for studieophold eller konferencepræsentation for at komme i betragtning til midler fra Studierejsefonden.

Næste ansøgningsfrist til Etf's puljer og fonde er den 15. februar 2018.

Relaterede nyheder