Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg

4. maj 2016
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond.

Praksispuljen

I forårets ansøgningsrunde til Ergoterapeutforeningens udviklingspuljer har Bevillingsudvalget bevilget godt 500.000 kroner til i alt 10 praksispuljeprojekter. Projekterne, der har fået bevilget midler:

 • Oversættelse af det ergoterapeutiske undersøgelsesredskab PS-ADL fra svensk til dansk, Glostrup hospital.
 • ”Gør det noget – få det bedre” med henblik på at styrke borgere med cancers self-efficacy og dermed øge kvaliteten af udførelse af ADL i dagligdagen, Frederiksund kommune. 
 • Validering af COPM 5.0, PH Metropol.
 • Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv. Region Sjælland, Psykiatrien Syd.
 • Afprøvning af ADAPT program til ældre borgere i genoptræning, Rødovre kommune.  
 • Udvikling af instruktøruddannelse til undervisning af ergoterapeutisk håndtering af øvre dysfagi, Hammel Neurocenter.
 • Velfærdsteknologi for borgere med demens, Mobilitet og IKT, Region Syddanmark.
 • Test/ retest reliabilitetsstudie for Volume- Viscocity Swallow Test (V-VST), Sygehus Vendsyssel. 
 • Håndtering af den bariatriske borger, Langeland kommune.
 • Ny erhvervsrettet indsats til borgere med erhvervet hjerneskade, BOMI. 

Der er også mulighed for løbende at ansøge Praksispuljen om 5000 kr. til konsulentbistand, således at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigt muligt komme i gang.

Forskningsfonden

I ansøgningsrunden har der været søgt om mere end 1.0 mio. kroner fra Forskningsfonden. Der er bevilget i alt 285.000 kroner til forskningsprojekter:

 • Ph.d.-studerende Anne Marie Lassen vedrørende projektet ”Implementering af velfærdsteknologi I en kommunal praksis”.
 • Ph.d -studerende Cecilie von Bülow vedrørende projektet ”How a group-based occupational therapy intervention program influenced the ability to perform activities of daily living among women with fibromyalgia: A focusgroup Study”.

Desuden blev følgende tildelt midler:

 • Ergoterapeut & forsker Eva Wæhrens vedrørende projektet ”Afprøvning af tværfaglig rehabilitering til patienter med kronisk leddegigt, der står overfor et skifte i biologisk medicin”.
 • Elise Bromann Bukhave fra UCSJ til et projekt om aktivitetsbaseret rehabilitering ved demens med afsæt i brugerinddragelse.
 • Louise Faber til udarbejdelse af ph.d. protokol indenfor emnet vedrørende genindlæggelser for ældre medicinske patienter
 • Gitte Stokholm fra UCL vedrørende et projekt om aktivitet og deltagelse – ergoterapeutiske specialindsatser i almenpædagogisk praksis i daginstitutioner.

   

 • Se mere om Etf’s egne puljer og fonde  
 • Find også information om andre fonde 

Studierejsefonden

I ansøgningsrunden ansøgte 37 af de uddannede medlemmer af Ergoterapeutforeningen om midler til konferencedeltagelse, heraf var de 17 vedrørende COTEC i Dublin, Irland i juni 2016. På grund af COTEC konferencen er midler i Studierejsefonden i 2016 forhøjet til 70.000 kr.

Bevillingsudvalget har i denne ansøgningsrunde bevilget 51.500 kr. til 21 ergoterapeuters deltagelse i europæiske konferencer samt til fem ergoterapeuters konferencedeltagelse eller studietur til Canada eller USA. Bevilling af midler til konferencedeltagelse i udlandet kan ifølge kriterierne for Studierejsefonden udelukkende finde sted, såfremt ansøger har egen præsentation på konferencen.

Studerende

Studierejsefonden har også i år 10.000 kroner øremærket til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. Ni studerende fik hver bevilget 500, - kr. til praktikophold. En studerende fik 1.500 kr. til summerschool i USA.

Alle studerende, der tildeles midler fra Studierejsefonden, har godkendt praktikordning og formidlingsaftale med fra deres uddannelsessted.

Fakta om fonde & puljer

Næste ansøgningsrunde til Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond er: 15. september 2016.

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.1. mio. kr. til uddeling. Pengene kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.