Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg

Nyt fra Etf's Bevillingsudvalg

10. november 2015
Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg har uddelt midler til ansøgere af foreningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond.

Praksispuljen

I efterårets ansøgningsrunde til Ergoterapetforeningens udviklingspuljer har Bevillingsudvalget bevilget godt 499.000 kr. til i alt 9 praksispuljeprojekter. Desuden havde et projekt tidligere på året fået 5000 kr. til konsulentbistand. Der er mulighed for løbende at ansøge Praksispuljen om 5.000 kr. til konsulentbistand, således at en projektidé kan omsættes og projekterne hurtigst muligt komme i gang.

Projekterne, der har fået bevilget midler:

 • Styrkelse af ergoterapi inden for regionale og kommunale institutioner med COPM. Gentofte Hospital og Helsingør Kommune
 • Talking Mats som understøttende kommunikationsmetode i COPM-interview med borgere med hjerneskade. Holstebro Kommune
 • Håndkonsultation som videokonference i CPOP. Odense Universitets Hospital
 • Dysfagi hos patienter der bliver indlagt i ældremedicinsk afsnit. Sygehus Vendsyssel
 • Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv. Region Sjælland, Psykiatrien Syd
 • Implementering af AMPS på træningscenter og i rehabiliteringsteam. Gladsaxe Kommune  
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation ved hjælp af AMPS. Furesø Kommune
 • Evidensbaseret observation og vurdering ved hjælp af AMPS. Hammel Neurocenter. Region Midtjylland

Forskningsfonden

I ansøgningsrunden har der været søgt om mere end 2.6 mio. kroner fra Forskningsfonden. Der er bevilget i alt 295.000 kr. er til seks forskningsprojekter:

 • Ph.d.-studerende Rina Juhl Kaptain vedrørende projektet ”Telemedicine to improve activities of daily living (ADL) for persons living with cronic obstructive pulmonary disease (COPD):
 • Health effect, quality of life and costeffectiveness
 • Ph.d -studerende Stina Meyer Larsen vedrørende projektet ”Udvikling og implementering af et kliencenteret perspektiv i formidlingsprocessen af velfærdsteknologi til ældre”
 • Ph.d.-studerende Kristina Tomra Nielsen vedrørende projektet ”Udvikling, anvendelse og afprøvning af ergoterapeutisk interventionsprogram til personer med kronisk sygdom”
 • Ph.d.-studerende Anna Marie Lassen vedrørende projektet ”Implementering af velfærdsteknologi i en kommunal kontekst”

Ergoterapeut & forsker Line Lindahl-Jacobsen vedrørende projektet ”Effektevaluering af ergoterapi. Kvantitative studier af ergoterapeutiske indsatser”. Desuden fik ergoterapeut & lektor Anette Enemark Larsen midler til udarbejdelse af reviews vedrørende COPM. 

Studierejsefonden

I ansøgningsrunden har der været ansøgt om 32.500 kr. fra de uddannede medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Bevillingsudvalget har i denne ansøgningsrunde bevilget 20.000 kr. til tre ergoterapeuters studierejse og konferencedeltagelse i USA. Bevilling af midler til konferencedeltagelse i udlandet kan ifølge kriterierne for Studierejsefonden udelukkende finde sted, såfremt ansøger har egen præsentation på konferencen.

Studerende

Studierejsefonden har også i år 10.000 kr. øremærket til ergoterapeutstuderende, som fordeles mellem de to bevillingsrunder. Otte studerende fik i efterårsrunden hver 1.000 kr. til praktikophold i henholdsvis Cambodia, New Zealand, Tanzania og USA.

Alle studerende, der tildeles midler fra Studierejsefonden, har godkendt praktikordning og formidlingsaftale med fra deres uddannelsessted.

FAKTABOKS

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond er:

 • 15. februar 2016

Formand for Bevillingsudvalget er Lene Barslund, næstformand i Etf. Udvalget består i øjeblikket af udviklingsterapeut, ph.d.-studerende Dorte Melgaard, Sygehus Vendsyssel, ergoterapeut, ph.d.- studerende Marc Sampedro Pilegaard, Syddansk Universitet og ergoterapeut Helle Sandø Petersen, Center for Hjerneskade, København.

Trine Ipsen, sekretær og Ulla Garbøl, konsulent er sekretariatsansvarlige for Bevillingsudvalget i Etf.