Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt fra Demenshandlingsplanen

Nyt fra Demenshandlingsplanen

11. januar 2018
Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Midlerne er prioriteret til 23 konkrete initiativer på demensområdet. To ergoterapeuter er udpeget til at deltage i hhv. arbejds- og referencegruppe.
Demenshandlingsplan
Jonas Holsbæk og Lotte Kofoed er udpeget til at sidde i hhv. reference- og arbejdsgruppe i det videre arbejde med konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Her ses beboerne Anna og Oluf på Plejecentret Solvang i Vadum, Demensenheden Birkebo, der har en hyggelig stund sammen med ergoteraeut Lise Nevstrup og aktivitetsmedarbejder Jette Buke. på Foto: Maria Tuxen Hedegaard Download som PDF Tip en ven Print siden Tilføj til dine foretrukne Del på facebook Del på twitter

De 23 konkrete initiativer på demensområdet iværksættes under følgende fokusområder:

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
3. Støtte til mennesker med demens og pårørende
4. Demensvenlige boliger og samfund
5. Øget videns- og kompetenceniveau

Under initiativ 6 igangsættes nu et arbejde vedr. udarbejdelse af "Nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens”. 

Som opfølgning på den nationale demenshandlingsplan fra 2010 har alle regioner udarbejdet et forløbsprogram eller en samarbejdsmodel (fremover: forløbsprogram) på demensområdet, ligesom demens indgår i de aktuelle sundhedsaftaler. Forløbsprogrammerne beskriver den tværfaglige og tværsektorielle indsats for alle dele af et patient- og plejeforløb og har til formål at synliggøre opgave- og ansvarsfordelingen for de relevante aktører.

Sundhedsstyrelsen har i 2017 gennemført en ekstern evaluering af de eksisterende forløbsprogrammer med henblik på at afdække aktuelle indsatser, eventuelle udfordringer samt god praksis i forhold til indhold og implementering.

Udpegninger til arbejds- og referencegruppe

På baggrund af evalueringen udarbejder Sundhedsstyrelsen i 2018 nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.

I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger nedsætter Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe.

Ergoterapi Faglig Selskab for Geriatri og Gerontologi har udpeget ergoterapeut Lotte Kofoed Hansen til denne arbejdsgruppe. 

Under initiativ 7 har Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at udarbejde en række håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet med det overordnede formål at:

  • Give målrettede og praksisnære anbefalinger rettet mod håndtering af konkrete problemstillinger, som opleves vanskelige i det daglige arbejde med at sikre god og værdig pleje og omsorg af mennesker med demens.
  • Understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Sundhedsstyrelsen nedsætter derfor en referencegruppe, der skal følge og rådgive Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af håndbøgerne.

Ergoterapi Faglig Selskab for Geriatri og Gerontologi har udpeget ergoterapeut Jonas Holsbæk til denne referencegruppe.