Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyt forhandlingsfællesskab: Ergoterapeuter står stærkere

Nyt forhandlingsfællesskab: Ergoterapeuter står stærkere

26. maj 2014
Ergoterapeutforeningen går sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer ind i et tættere samarbejde med en række store faglige organisationer på det offentlige område. Det giver mulighed for at sætte stærke professionfaglige dagsordener i en ny kontekst, lyder det fra Gunner Gamborg. Det nye forhandlingsfællesskab samler knap 600.000 offentligt ansatte.
Foto: Colourbox

Sundhedskartellet har sammen med KTOs organisationer, der blandt andet repræsenterer lærerne, pædagogerne og sosu’erne besluttet at gå sammen i et nyt fællesskab, der skal forhandle overenskomster allerede til OK15. På et fælles møde den 26. maj mødtes topfolkene fra organisationerne og satte de sidste fingeraftryk på aftalen om at stifte et nyt forhandlingsfællesskab.

- Det er en god beslutning. Vi kommer til at gå ind i OK15-forhandlingerne med større tyngde. Sundhedskartellet - og dermed også ergoterapeuterne - får mere indflydelse, når vi går sammen og nu kan repræsentere godt en halv million ansatte overfor arbejdsgiverne. De offentlige arbejdsgivere har store planer og vidtgående idéer, og det kræver et koordineret mod- og medspil fra de faglige organisationer, siger Gunner Gamborg.

Ergoterapeutforeningen og Sundhedskartellets øvrige 10 organisationer har længe været i gang med politiske forhandlinger og drøftelser, om hvordan OK-forhandlingerne skal skrues sammen næste gang. Derfor har man forhandlet med organisationerne i KTO om et nyt større forhandlingsfællesskab med det klare formål at styrke indflydelsen.

- Sundhedskartellet er fortsat et rigtig godt fundament, som vi bestemt skal holde fast i. Sundhedskartellets styrke er det tætte professionelle og faglige fokus, og det er vi slet ikke interesseret i at sætte over styr. Men samtidig tror vi på, at tiden er inde til at tænke nyt. Det styrkede fælleskab rummer alle ansatte i kommuner og regioner og repræsenterer alle professioner. Det giver mulighed for at sætte stærke professionsfaglige dagsordner, der skærper opgaveløsningen og skaber attraktive arbejdspladser for Etf’s medlemmer. Vi glæder os til forsat at spille en aktiv rolle i Etf’s forhandlingsfællesskaber, siger Gunner Gamborg.

Formelt træder det nye forhandlingsfællesskab i kraft fra september 2014, men allerede nu samarbejder man om temaer og indhold til OK15.

- Arbejdet med OK15 ruller for fuld kraft og efter sommeren slår vi OK15-temaerne an og udsender debatoplæg. Jeg er ovebevist om, at vi har truffet en rigtig beslutning, der peger fremad med styrkede muligheder ved de kommende års OK-forhandlinger, siger Gunner Gamborg.

Læs pressemeddelelsen fra Sundhedskartellet og KTO