Hjem > Aktuelt > Nyheder > MED-håndbog på Danske Regioners område

MED-håndbog på Danske Regioners område

1. juli 2014
I forbindelse med OK13, indgik Sundhedskartellet en ny MED-rammeaftale med RLTN (Danske Regioner), som gælder fra 1. april 2013. Aftalen blev også indgået med KTO, AC og FOA. Ergoterapeutforeningen har netop modtaget en ny MED-håndbog i elektronisk udgave.

Nogle af de væsentligste ændringer fra den tidligere aftale, er: 

  • Hovedudvalget og det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan aftale at fravige nogle af de tidligere obligatoriske opgaver, såfremt der er enighed i udvalget om det. Hvis en af parterne i det pågældende udvalg ikke længere ønsker at fravige opgaven, genindtræder forpligtelsen. (§ 9, stk. 2 og bilag 2 og 3)
     
  • Grunduddannelsen for MED-udvalg ændres pr. 1. januar 2015. Fremover skal ledere og medarbejdere, der er valgt til at sidde i et MED-/SU-udvalg, deltage i den nye uddannelse inden for deres første funktionsår. (bilag 13)
     
  • Hovedudvalget kan foretage mindre ændringer i den lokale MED-aftale, herunder ændringer og konsekvensrettelser af redaktionel karakter. (Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse mv.)
     
  • En række dokumenter skal så vidt muligt udveksles digitalt. (§ 10, stk. 5, § 11, stk. 3-4 og § 12, stk. 1, 3 og 5). Eksempel: Ifølge § 11 stk. 3 skal TR ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at udveksling af dokumenter vedr. forestående ansættelser skal så vidt muligt ske digitalt, f.eks. ved fremsendelse pr. mail.

Læs den elektroniske udgave af MED-håndbogen