Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nyhed: MED-håndbog på Danske Regioners område

Nyhed: MED-håndbog på Danske Regioners område

1. juli 2014
I forbindelse med OK13, indgik Sundhedskartellet en ny MED-rammeaftale med RLTN (Danske Regioner), som gælder fra 1. april 2013. Aftalen blev også indgået med KTO, AC og FOA. Ergoterapeutforeningen har netop modtaget en ny MED-håndbog i elektronisk udgave.

Nogle af de væsentligste ændringer fra den tidligere aftale, er: 

  • Hovedudvalget og det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan aftale at fravige nogle af de tidligere obligatoriske opgaver, såfremt der er enighed i udvalget om det. Hvis en af parterne i det pågældende udvalg ikke længere ønsker at fravige opgaven, genindtræder forpligtelsen. (§ 9, stk. 2 og bilag 2 og 3)
     
  • Grunduddannelsen for MED-udvalg ændres pr. 1. januar 2015. Fremover skal ledere og medarbejdere, der er valgt til at sidde i et MED-/SU-udvalg, deltage i den nye uddannelse inden for deres første funktionsår. (bilag 13)
     
  • Hovedudvalget kan foretage mindre ændringer i den lokale MED-aftale, herunder ændringer og konsekvensrettelser af redaktionel karakter. (Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse mv.)

Efter sommerferien får du et trykt eksemplar af MED-håndbogen sendt til din private adresse. 

Læs den elektroniske udgave af MED-håndbogen