Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye rapporter om akutmodtagelser på sygehusene

Nye rapporter om akutmodtagelser på sygehusene

23. juli 2014
En faglig gennemgang af 21 aktumodtagelser viser, at de nye akutmodtagelser på sygehusene giver patienter, der er kommet til skade eller pludseligt er blevet syge, bedre muligheder for hurtigt at komme i gang med et godt og sammenhængende patientforløb, hvis erfarne sundhedsfaglige kompetencer er inddraget fra start.

Etableringen af de 21 akutmodtagelser er et omdrejningspunkt i moderniseringen af det danske sygehusvæsen og et væsentligt element i kvalitetsfondsinvesteringerne på mere end 40 mia. kr. i en ny sygehusstruktur. Etableringen af akutmodtagelserne baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en styrket akutstruktur fra 2007 og er et centralt element i regionernes sygehusplaner. Formålet er at sikre akutte patienter ensartet, høj kvalitet døgnet rundt i alle dele af landet. 

Arbejdsgruppens vurdering er, at regionerne er kommet langt med etableringen af akutmodtagelserne. Gennemgangen viser, at akutmodtagelserne samlet set har løftet kvaliteten i behandlingen af den akutte patient, og at regionerne implementerer anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007.

Arbejdsgruppen - der består af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet - kan samtidig konstatere, at regionerne og de enkelte akutmodtagelser på en række områder har organiseret sig forskelligt og valgt forskellige løsninger. Den foreliggende viden og dokumentation giver ikke grundlag for at afgøre, om der er løsninger, der er bedre end andre.

Uddannelse og adgang til relevante kompetencer er en afgørende forudsætning for at sikre høj kvalitet i diagnostik, behandling og visitation af de akutte patienter. I den forbindelse finder arbejdsgruppen det positivt, at regionerne har igangsat en række uddannelsesinitiativer målrettet de forskellige faggrupper, som arbejder i akutmodtagelsen, herunder initiativer med et tværfagligt fokus.

En anden rapport fra Sygehus Vendsyssel konkluderer, at ergoterapeuter i Akutmodtagelsen har været med til at højne kvaliteten af det tværfaglige tilbud til patienterne. De tværfaglige samarbejdspartnere oplever ergoterapi som en integreret del af det tværfaglige tilbud i Akutmodtagelsen, og der efterspørges yderligere ergoterapi om aftenen og i weekenden.

Der blev inkluderet 165 patienter, der alle blev vurderet ud fra ADL-taxonomien. De patienter, der blev henvist havde vidt forskellige indlæggelsesårsager, men var kendetegnet af et funktionsevnetab kort før indlæggelse. 83,4 % af de henviste patienter var enten helt selvhjulpne før indlæggelsen eller havde kun fået lidt hjælp. Patienterne blev som udgangspunkt set én gang af ergoterapeuten.

Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapeuter så tidligt som muligt efter patientens indlæggelse på akutmodtagelsen bør møde patienten med henblik på vurdering af dennes funktionsevne.

Find link til rapporten og læs mere om ergoterapeuter på akutafsnit