Hjem > Aktuelt > Nyheder > To nye publikationer fra WFOT om ergoterapi i pandemien

To nye publikationer fra WFOT om ergoterapi i pandemien

2. marts 2021
Verdensorganisationen for ergoterapeuter (WFOT) har i den globale pandemi lavet en undersøgelse blandt medlemslandenes ergoterapeuter med fokus på telemedicinske løsninger og arbejdsvilkår for ergoterapeuter under Covid-19. 2.750 ergoterapeuter fra mere end 100 forskellige lande har besvaret spørgeskemaets 30 spørgsmål. Det er der kommet to artikler ud af.

Den første artikel vedrører tilgængeligheden af ergoterapi for patienterne under pandemien, de omgivelsesmæssige faktorers betydning for at udøve ergoterapi samt konsekvenser af restriktioner og mangel på muligheder for planlægning, adgang til værnemidler osv.

Resultaterne viste, at ergoterapeuter i klinisk praksis oplevede lavere grad af sikkerhed og effektive og positive faktorer under arbejdet i pandemien.

Konklusionerne viste blandt andet behov for mere samarbejde og udarbejdelse af standarder samt betydningen af at advokere for "occupational injustice" for patienterne.

  • Artiklen er frit tilgængelig på linket her 

Den anden artikel omhandler telemedicinske løsninger. Det kan fremhæves telemedicinske løsninger anvendes af godt 50% af de ergoterapeuter, som har besvaret spørgeskemaet.

Der ses imidlertid forskelle i anvendelsen alt efter hvilken type ergoterapeutisk indsats, der udøves. Mest anvendt er telemedicinske løsninger til konsultation, intervention og monitorering.

Der er statistisk signifikans for sammenhæng med hvilken kontekst ergoterapien foregår i, og om hvorvidt besvarelsen kommer fra et øvre- eller høj indkomst land samt graden af restriktioner, som ergoterapeuterne har været underlagt.

  • Artiklen er frit tilgængelig på linket her