Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye kandidater på vej ind i sundhedsvæsenet

Nye kandidater på vej ind i sundhedsvæsenet

28. juni 2017
I dag fik 17 nye kandidater i ergoterapi deres eksamensbevis på Syddansk Universitet. Deres kompetencer bliver eftertragtede, fastslog formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager.
De nye kandidater i ergoterapi, fra venstre er det: Katrine Aaskov Karlsen, Louise Rosholm, Linda Trier Hald, Louise Spælling Andersen, Kia Laurberg, Karen-Margrethe Lund, Asviny Ramachandran, Isabella Alisa Bornemann, Kate Allen Christensen, Ann Natasja Nielsen, Line Skaarup, Anja Funch Overgaard, Naja Benigna Kruse, Mia Dahl Jensen, Svetlana Solgaard Nielsen, Nathasia Gjelstrup Jensen, Rikke Berner Rasmussen og længst til højre er det studieleder Jeanette Reffstrup. Foto: Kirstine Mengel/SDU

Af Gitte Rebsdorf

En række glade kandidater trykkede i dag hånd og fik udleveret eksamensbevis til en dimission på Syddansk Universitet i Odense. De i alt 17 ergoterapeuter har været under uddannelse i to år, og er nu – med en kandidatuddannelse i ryggen – rustet til at kvalificere og udvikle deres fag.

Det bliver der brug for i en tid med store forandringer i sundhedsvæsenet, sagde formanden for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager i sin tale.

- Vi vil få større fokus på forebyggelse og på at holde borgerne sunde og raske end på at behandle syge. Borgerne vil stille større krav til sundhedsvæsenet og få en mere central rolle i deres egen behandling. Omvendt vil der være forventninger til især ressourcestærke borgere om, at de tager aktivt del i og ansvar for deres egen sundhed. Endelig vil mere individuelle forløb omkring forebyggelse og behandling vinde frem, efterhånden som vi får øget indsigt i patienternes genetiske arvemasse. Alt det skal I hjælpe til med, sagde hun i festtalen, der også var en tale til kandidater i fysioterapi, jordmodervidenskab, klinisk sygepleje og sundhedsfaglig kandidat.

Skal hjælpe med svar på fremtidens udfordringer

Uddannelsen som kandidat i ergoterapi er ny. De første 15 kandidater blev uddannet sidste år, og de har siden fundet beskæftigelse indenfor undervisning, forskning og udvikling. En kandidat er for eksempel blevet ansat til at udvikle neurorehabliteringsafdelingen på et sygehus, en anden er ansat i hjemmeplejen som superviser for SOSU-assistenter. De studerende undervises blandt andet i aktivitetsvidenskab, metode i kvantitative og kvalitative undersøgelser, samt i forandringsledelse.

- I har nu fået en række nye kompetencer, som ikke kun vil komme jer selv til gavn, men også det omgivende samfund og borgerne, sagde Tina Nør Langager til de mange tilhørere i Auditoriet på SDU.

Hun peger på, at der inden for de næste 10 år vil ske en øget digitalisering, og at kunstig intelligens vil komme til at spille en stor rolle.

- Hvis den store mængde data og brugen af kunstig intelligens skal blive en gevinst, er det afgørende at kunne strukturere og sammenfatte data. Og det rejser en række spørgsmål og udfordringer, som I skal være med til at sætte retning på, sagde Tina Nør Langager til de nye kandidater.

Jeg vil gøre en forskel for hjerneskaderamte

Linda Trier Hald, 53 år Holstebro (nr. tre fra venstre på gruppebilledet).

Jeg tror, jeg kommer til at gøre en forskel på det sociale område. Både for hjerneskaderamte, som jeg har arbejdet med tidligere, men jeg vil også gerne gøre en forskel på jobcentrene. Med de nye kompetencer, jeg har fået, vil jeg være i stand til at foretage en afdækning af, hvilke tiltag, der skal til for at mennesker med et sygeforløb kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i en eller anden form. Det handler om at udvikle og kvalificere vores indsatser.

Jeg har tidligere arbejdet med neurorehabilitering, og jeg oplevede, at kommunalreformen gik ud over fagligheden. Men jeg manglede redskaber og en anden type faglighed til at kunne være med til at løfte den igen, så jeg overvejede, om jeg skulle gå ledelsesvejen eller videreuddanne mig. Det blev det sidste, og med min kandidatuddannelse har jeg fået de kompetencer, jeg manglede.

Sundhedsvæsenet kunne blive bedre, hvis det faglige personale også fik lov at anvende deres faglige kompetencer, når det skal afgøres, hvilke indsatser der er nødvendige. Det er som regel økonomien og ikke det faglige, der afgør om en bevilling går igennem. Det er ikke altid hensigtsmæssigt.
Jeg drømmer om et job, hvor jeg kan være med til at implementere en højere faglighed. Alternativt vil jeg gerne undervise. Jeg har været lidt afslappet med at søge job, men jeg tror, jeg har et job inden 1. august.

Jeg vil udfordre og tænke nyt

Naja Benigna Kruse, 30 år, Aarhus (nr. seks fra højre på gruppebilledet, forreste række).

Jeg håber, at jeg kommer til at udfordre det gængse. Det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Mange studerende tænker, at de må følge efter det, som er traditionen i faget. Men hvis Birgit følger efter Johanne, fordi Johanne altid er fulgt efter Sofie, så kommer vi ikke videre, og så sker der ingen udvikling. Det vil jeg gerne være med til at udfordre. Det er vigtigt at turde tænke anderledes.

Før jeg begyndte på kandidatuddannelsen arbejdede jeg i to år på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers. Her arbejdede jeg med blandede patientgrupper, men jeg havde svært ved at se mit fags teoretiske forankring i arbejdet, og det fik mig til at søge ind på kandidatuddannelsen.
Naturvidenskaben spiller en altafgørende rolle i sundhedsvæsenet, men hvis vi kan dokumentere, at det humane og sociale også har en betydning, så tror jeg, vi kan være med til at rykke noget, sådan at vi får et bedre sundhedsvæsen.

Jeg har fået et job som underviser på Ergoterapeutskolen i Aarhus. Jeg kan godt lide at undervise, så det er jeg glad for. Men jeg vil meget med mit fag.