Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye ergoterapeutiske kompetenceprofiler på hjælpemiddelområdet

Nye ergoterapeutiske kompetenceprofiler på hjælpemiddelområdet

3. december 2018
​Der er nu udgivet kompetenceprofiler på hjælpemiddelområdet. Du kan læse mere og finde dem her.

Hjælpemiddelformidling er et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt i Danmark og arbejdsgivere kan med rette forvente, at ergoterapeuter er fagligt kompetente inden for området.

Formålet med kompetenceprofilerne er således at synliggøre, hvilke kompetencer ergoterapeuter skal have på hjælpemiddelområdet for at varetage forskellige typer af hjælpemiddelformidling. På den måde kan en arbejdsgiver se, hvad der kan forventes af en generalist, og hvad der skal til af yderligere uddannelse og oplæring, hvis en generalist skal arbejde mere specialiseret.

Kompetencebeskrivelserne om niveauer for viden, færdigheder og kompetencer ved hjælpemiddelformidling er samtidig en rettesnor for ergoterapeuter til at kunne levere den nødvendige og faglig tilfredsstillende kvalitet, og eventuelt dokumentere behov for videreuddannelse eller en periode med sidemandsoplæring.

Anbefalingerne er udviklet og udarbejdet af ergoterapeuterne Åse Brandt, seniorforsker og lektor, og Didde Neuchs Christensen, Centerchef. De har begge mange års erfaring inden for hjælpemiddelområdet og er ligeledes medlemmer af Ergoterapeutforeningens Advisory Board på Hjælpemiddelområdet. Advisory Boards øvrige medlemmer og flere ergoterapeuter inden for forskellige arbejdsområder har fungeret som sparringspartnere i udarbejdelsen af anbefalingerne.

Du finder ”Kompetenceprofiler for ergoterapeuter på hjælpemiddelområdet – anbefalinger om viden, færdigheder og kompetence” her