Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye anbefalinger til mennesker med multisygdom

Nye anbefalinger til mennesker med multisygdom

7. juni 2023
Sundhedsstyrelsen har netop publiceret nye anbefalinger for tilrettelæggelse af forløb til mennesker med multisygdom.
 
Tre målgrupper fremhæves som særlig vigtige at have fokus på:
 
  • Ældre med multisygdom  
  • Voksne i den arbejdsdygtige alder med multisygdom og komplekse problemstillinger
  • Voksne med samtidig psykisk og somatisk sygdom
Formålet med publikationen er at samle eksisterende erfaringer og viden om organisering af forløb for mennesker med multisygdom, udarbejde anbefalinger for tilrettelæggelse af forløb for mennesker med multisygdom, samt at give anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden opbygges. 
 
Publikationen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, med bidrag fra en bredt sammensat følgegruppe, som led i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021, hvor der blev afsat midler til initiativet ’Mere viden om multisygdom’. ETF's faglige selskaber har haft plads i følgegruppen.
 
I rapporten anvendes ICF ift. begrebet Funktionsevne, beskrevet som:  Funktionsevne er en betegnelse for den kunnen, der er baggrund for, at et menneske kan udføre sine daglige aktiviteter og deltage i samfundslivet. Funktionsevnen er afhængig af både helbredsmæssige, personlige og omgivelsesmæssige faktorer. 
 
ETF vil desuden fremhæve at rapporten har fint fokus på hvordan man kan inddrage patienter med multisygdom i egne forløb og så gives der også eksempler på hvordan dette er blevet gjort konkret.
 
Du finder publikationen her