Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye anbefalinger og puljeopslag fra Sundhedsstyrelsen på diabetesområdet

Nye anbefalinger og puljeopslag fra Sundhedsstyrelsen på diabetesområdet

15. januar 2019
I forbindelse med handlingsplanen for diabetes har Sundhedsstyrelsen netop publiceret nye anbefalinger til, hvordan sundhedsprofessionelle får styrket tilgangen til at vurdere behovet for rehabilitering for målgruppen.

Anbefalingerne er rettet mod at gøre tilgangene mere ensartede og systematiske. Målgruppen er mennesker, der har andre kroniske lidelser end diabetes.

Da ergoterapi er en del af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Danmark og praktiseres ud fra et bredt ressourceorienteret perspektiv på aktiv udfoldelse, sundhed og velbefindende, støtter Ergoterapeutforeningen op om anbefalingerne, der i høj grad rummer et ergoterapeutisk perspektiv.

Ud over selvstændige indsatser for mennesker med kroniske lidelser bør forebyggelse, sundhedsfremme og ergoterapi være integreret i de fleste behandlings- og rehabiliteringsindsatser.

Derfor mener Ergoterapeutforeningen, at anbefalingerne er relevante for ergoterapeuter at orientere sig i. Også puljeopslaget, hvor arbejdspladserne kan ansøge om midler til at afprøve det nye dialogværktøj, er relevant for ergoterapeuter.

Fakta 

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet. Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til at afprøve og implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunerne.