Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye anbefalinger for hjælpen til mennesker med COVID-19-senfølger

Nye anbefalinger for hjælpen til mennesker med COVID-19-senfølger

3. november 2020
Regionerne skal oprette senfølgeklinikker med bl.a. ergoterapifaglige kompetencer, der skal udrede og behandle patienter med uventede eller komplekse og langvarige senfølger efter COVID-19 og henvise dem til relevant rehabilitering. Det er en central del af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for, hvilket tilbud mennesker med COVID-19-senfølger skal have, og den fortjener ros. Men anbefalingerne deler også patienterne i et A- og B-hold, mener Ergoterapeutforeningen.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort anbefalinger for, hvordan tilbuddet til mennesker med senfølger efter COVID-19 bør organiseres, og hvilke faglige indsatser det bør omfatte. Anbefalingerne kommer i forlængelse af, at Ergoterapeutforeningen i september sammen med Dansk Sygeplejeråd, FOA, Overlægeforeningen og Danske Fysioterapeuter krævede en national handlingsplan vedrørende senfølger efter COVID-19. 

  • Læs nyheden "Brug for hjælp til mennesker med Corona-senfølger" her

Sundhedsstyrelsen lægger i anbefalingerne op til, at alle patienter med senfølger skal henvende sig til deres praktiserende læge, som så skal visitere de hårdest ramte patienter med ”uventede eller komplekse og langvarige senfølger” videre til de nye COVID-19-senfølgeklinikker, som regionerne skal oprette. De patienter, som udelukkende er ramt af ”lette” senfølger, skal derimod alene udredes i almen praksis og herfra henvises videre til rehabilitering og genoptræning i kommunalt regi ved behov.

De nye anbefalinger er et væsentligt fremskridt for de hårdest ramte senfølgepatienter, mener formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager. Hun efterlyser dog, at patienterne med ”lette” senfølger også får mulighed for at blive henvist til de regionale senfølgeklinikker.

- Det er en forbedring, at hver region nu skal oprette en senfølgeklinik, hvor en række forskellige fagligheder skal udrede og behandle nogle af de mennesker, der har senfølger, inden de får en genoptræningsplan i hånden, så de kan modtage genoptræning og rehabilitering i deres hjemkommune, udtaler Tina Nør Langager.

- Men vi risikerer som samfund at lade patienterne med lettere senfølger i stikken, hvis vi ikke giver dem samme mulighed for at blive visiteret til de nye regionale senfølgeklinikker. COVID-19 er en ny, lumsk sygdom, og som Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger nu, risikerer de at fastholde den regionale ulighed, der allerede eksisterer i dag, hvor det alt for ofte vil være op til tilfældighederne, hvilken hjælp patienter med lette senfølger får. Simpelthen fordi det både afhænger af, om deres egen læge er bekendt med det genoptræningstilbud, som der måtte være i patientens hjemkommune, og om lægen derudover vurderer, at det er relevant at henvise dem til det. Hvis dette ikke er tilfældet, så gør Sundhedsstyrelsens anbefalinger i virkeligheden hverken fra eller til for denne patientgruppe, og så har vi reelt delt senfølgepatienterne i et A- og B-hold.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger baserer sig på input fra en faglig følgegruppe, som blev nedsat i august med det formål at indsamle viden om og rådgive styrelsen om, hvordan man kan udrede, behandling og genoptræne mennesker med COVID-19-senfølger.

I følgegruppen er der ni medlemmer, herunder Sanne Skjellerup Meng fra Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering og Lenette Hesselholt Skov fra Ergoterapifagligt Selskab for Lungerehabilitering, som har lagt et stort arbejde i følgegruppen.

  • Læs mere om følgegruppen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

På Sundhedsstyrelsen hjemmeside kan man finde hele rapporten med anbefalinger til organisering og faglige indsatser for senfølger efter Covid-19.

  • Du finder rapporten her