Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny Servicelov er en realitet

Ny Servicelov er en realitet

9. juni 2017
Fredag d. 2. juni 2017 vedtog Folketinget en revision af Servicelovens voksenbestemmelser. Ændringerne er ikke så gennemgribende, som der tidligere har været lagt op til.

Efter et langstrakt forløb har Folketinget nu vedtaget en revision af Servicelovens voksenbestemmelser. De væsentligste ændringer er:

 • Rehabilitering og inklusion fremgår tydeligere i formålsbestemmelserne. I §1 og §81 er teksten ændret. I §81 står der blandt andet at formålet er: ”… at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt…”
   
 • Kommunerne får nye muligheder for at igangsætte forebyggende tiltag:

§82 a: Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte,

§82 b: Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte,

§82 c: Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud,

§82 d: Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

 • I hvad der betegnes som ”enkle og entydige sager” kan afgørelser om tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder træffes alene på baggrund af en ansøgning (§113a).
   
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder kan nu tildeles i en tidsbegrænset periode (§113b).
   
 • Der er kommet ændringer i reglerne om BPA ordningen vedrørende §95-96.
   
 • Beboere på kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ferieledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.
   
 • Der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte (§3 a). Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så afgørelsen først træder i kraft herefter. Hvis der klages, får borgeren ud over 14 uger yderligere den tid, det tager at afvikle hjælpen.

Loven træder i kraft d. 1. januar 2018.

Mere om Serviceloven