Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny revideret udgave af COPM

Ny revideret udgave af COPM

25. februar 2020
I 2019 udkom en revideret udgave af den 5. version af COPM-manualen. Denne udgave foreligger nu også på dansk. Der er flere væsentlige ændringer, hvori den mest betydningsfulde er et nyt afsnit, som hedder ’COPM i praksis’. Heri er bl.a. indsat en ny oversigt over, hvilke aktiviteter, der kan identificeres med COPM.

I ’COPM i praksis’ er der taget højde for den kritik ergoterapeut Anette Enemark Larsen m.fl. tidligere har givet.

Det betyder, at det tidligere bilag A, som indeholdt eksempler på ’aktivitetsproblemer’, der befandt sig på opgave- eller færdighedsniveau, er fjernet. I stedet er indsat eksempler, der er mere i tråd med det indhold, COPM hævdes at undersøge. Samtidig giver afsnittet gode eksempler på, hvordan COPM kan anvendes i forskellige praksisser. Alt i alt er manualen blevet endnu mere læsevenlig og brugbar.

- Det er vigtigt, at et elementært redskab som COPM holdes ved lige og konstant er optimeret ikke alene for anvendelighedens skyld, men også for at opnå den optimale undersøgelse. Det er det, der i sidste ende sikrer borgeren den bedste kvalitet i den ergoterapeutiske ydelse, siger Anette Enemark Larsen, der har forestået både den forrige og nuværende versionering af COPM-redskabet.

Redskabet er kun tilgængeligt for medlemmer af Etf og ligger bag log-in.