Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny rapport: Økonomiske konsekvenser af dysfagi hos den ældremedicinske borger

Ny rapport: Økonomiske konsekvenser af dysfagi hos den ældremedicinske borger

19. juli 2018
Et projekt i Nordjylland belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med dysfagi hos ældremedicinske borgere på Regionshospital Nordjylland og i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner.

Projektet konkluderer, at borgere med dysfagi er i gennemsnit ca. 37 % dyrere på hospitalet og 33 % dyrere i kommunerne end borgere uden dysfagi. 

I projektet blev borgere indlagt på Ældremedicinsk Afsnit på Regionshospital Nordjylland undersøgt for dysfagi af ergoterapeuter tilknyttet afsnittet. Ved tegn på dysfagi blev borgeren og eventuelle pårørende vejledt i forhold til kostens konsistens, hensigtsmæssige siddestillinger og mundhygiejne.

Inden udskrivelsen blev der udarbejdet en genoptræningsplan, og borgeren blev kontaktet af en kommunal ergoterapeut og diætist efter udskrivelsen. På baggrund af projektets resultater anbefales

  • at der bør være øget fokus på at forebygge dysfagi
  • at kommunerne bør have fokus på at behandle borgere med dysfagi med f.eks. træning og specialkost
  • at hospitalerne bør screene ældre patieneter for dysfagi
  • at hospitalerne bør sikre en fyldestgørende overlevering ti kommunerne, når borgere med dysfagi udskrives
     
  • Læs hele rapporten her