Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny politisk aftale styrker arbejdsmiljøindsatsen

Ny politisk aftale styrker arbejdsmiljøindsatsen

25. april 2019
Regeringen har sammen med samtlige øvrige partier i Folketinget - bortset fra Enhedslisten - indgået en politisk aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. I aftalen afsættes der blandt andet 460 mio. kr. mere til Arbejdstilsynet frem til 2022. Derudover fordobles bøder for at overskride arbejdsmiljøloven og det psykiske arbejdsmiljø får for første gang sin egen bekendtgørelse.

- Det er et skridt i den rigtige retning, at Arbejdstilsynet nu tilføres ekstra ressourcer. Men det sker på baggrund af mange års hårde nedskæringer, som har ført til en ringere arbejdsmiljøindsats. Det mere ambitiøse ville have været at sigte længere end blot tre år og en bevilling på 460 mio. kr., siger Lotte Lagoni, næstformand for Ergoterapeutforeningen.

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen

Med aftalen får det psykiske arbejdsmiljø for første gang sin egen bekendtgørelse.

- Det kan være et skridt på vejen til, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver ligestillet. Vi har i dag udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Der er derfor behov for klare regler og konkrete redskaber - også set i lyset af de modsatrettede krav, der stilles på arbejdsmarkedet, siger Lotte Lagoni.

Hun er også positiv over for, at aftalen sætter fokus på uddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

- Det var en af de anbefalinger fra ekspertudvalget, som Ergoterapeutforeningen særlig bifaldt. Derfor er vi glade for, at det er kommet med i aftalen. Danmark er et foregangsland for et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det skal vi blive ved med at være ved at sætte ambitiøse mål sammen, så flest muligt får muligheden for at bidrage på arbejdsmarkedet, siger Lotte Lagoni.

Hvor kommer pengene fra?

De fleste af de 460 millioner kroner, som arbejdsmiljøaftalen koster, har partierne ifølge Altinget blandt andet fundet i en økonomisk reserve fra omlægningen af refusionsmodellen på beskæftigelsesområdet, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale aftalte i forbindelse med erhvervs- og vækstaftalen i 2017. Derudover skal 120 millioner kroner findes på beskæftigelsesområdet i forbindelse med næste års finanslov, mens 55 millioner kroner er fundet ved at omprioritere fra satspuljen.

Initiativerne skal ifølge aftalen træde i kraft fra den 1. januar 2020.

Hovedpunkterne i aftalen
 

  • 460 mio. kr. mere til Arbejdstilsynet de kommende tre år.
  • 100 mio. kr. mere til styrket kontrol med udenlandske virksomheder.
  • Tilsyn målrettes arbejdspladser, hvor der er størst risiko.
  • Bøder for at overskride arbejdsmiljøloven fordobles, hvis det medfører alvorlig personskade.
  • Det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse.

Læs hele aftalen her

Nyheder